Ověření účtu

Pokud se rozhodnete zaslat nám dokumenty naskenované, doporučujeme vám použít následující nastavení: 200 dpi, černobílé provedení (bez barev), formát souboru zvolte JPEG, rozlišení vyberte 24 bits.
Dokumenty můžete rovněž vyfotografovat a odeslat e-mailem.
Věnujte pozornost informaci, že příchozí e-maily mohou mít velikost maximálně 10 MB.
Všechny e-maily je třeba zaslat na adresu cs@xforex.com

Žádáme vás o zaslání následujících dokumentů:

ID

Platný doklad totožnosti s fotografií

Na dokladu musí být čitelně uvedeno vaše jméno a datum narození. Doklad rovněž nesmí mít prošlou dobu platnosti. Ideálními doklady totožnosti jsou cestovní pas nebo řidičský průkaz. Jméno na dokladu musí souhlasit se jménem, které jste uvedli ve své přihlášce.
Adresa

Potvrzení trvalého bydliště

Adresa musí souhlasit s adresou, kterou jste vedli ve své přihlášce. Jako potvrzení nám můžete zaslat fakturu (za spotřebovanou elektřinu, vodu nebo telefonní účet), výpis z bankovního účtu, leasingovou nebo hypotéční smlouvu. Vezměte prosím na vědomí, že zaslané účty nesmí být starší než 3 měsíce. Zkontrolujte si, že na účtu je uvedeno vaše jméno, adresa a jméno společnosti, která fakturu vydala. Všechny tyto údaje musí být dobře čitelné.