TParametry obchodování

Změny v obchodování

Ve snaze posílit vaše zkušenosti s obchodováním společnost XForex nedávno rozšířila své obchodní aktivity tím, že přidala obchodování komodit a CFD indexů a nyní také obchodování akcií a Bitcoin. Naše podmínky obchodování se změnily v souladu s funkcemi finanční páky a marží, které jsou nyní k dispozici podle Nástroj. To přináší velké výhody pro vaše obchodování, např:
  • Nové Instrumenty
    Nyní můžete obchodovat s novými instrumenty s přístupem akciový trh, trh s futures, i na virtuální trh.
  • Ochrana
    Ochrana vašeho účtu se zvýšila, protože nový systém monitoruje vaše rizikové faktory podle Nástroj a napomáhá tomu, aby nedošlo k zablokování vašeho účtu.
  • Lepší správa rizik:
    Výpočet marže a udržovací marže podle nástroj se specifickými parametry podle nástroj; výpočty rizika podle pozic jsou stále přesnější a chrání vaše obchodování podle nástroj, stejně tak celý váš účet.
Finanční páka

Finanční páka Vám umožní obchodovat s částkami mnohem vyšším než je vaše původní investiční částka, což zvyšuje potenciální návratnost vaší investice. I když je možnost vydělat velké zisky pomocí finanční páky (pákového efektu) značná, páka může též pracovat proti vám v případě, že se trh pohybuje v opačném směru, než váš obchod. Obchodníci zpravidla používají příkazy Stop Loss a Take Profit, aby se zamezilo výskytu takového scénáře. Nabízená finanční páka byla zatím přiřazena na celý váš kapitál.

Příklad

Vaše depozitní částka: $1000
Vlastní kapitál: $1000
Nabízená finanční páka: 1:400
Vaše částka využitím pákového efektu je: 1000 x 400 = $400000

Finanční páka podle nástroj

Finanční páka na trhu s akciemi má tendenci být mnohem nižší, než na forexovém trhu. Když vstupujeme na tento trh, bude proto finanční páka nabízena podle nástroj. Znamená to, že každá pozice bude obchodována s pákovým efektem podle páky přiřazené specifickému nástroj, ve kterém si zvolíte otevření pozice.

Disponibilní zůstatek

Finanční páka podle nástroj vám umožní podrobně monitorovat skutečnou hodnotu vašich obchodů. Pokaždé, kdy otevřete pozici, skutečná hodnota vaší investice v této pozici [částka bez pákového efektu ve shodě s finanční pákou podle nástroj] je odečtena z vašeho disponibilního zůstatku. Znamená to, že si nyní můžete prohlédnout zbývající disponibilní zůstatek vlastního kapitálu v reálném čase a hodnoty bez využití páky (k dispozici pro obchodování).

Vlastní kapitál - použitá marže

Příklad

Vaše depozitní částka: $1000
Finanční páka pro Twitter: 1:20
Otevřete pozici Twitteru pro: $5000
Váš disponibilní zůstatek: $1000 – [$5000: 20] = $750

Marže

Parametr marže ukazuje poměr mezi vaším vlastním kapitálem a čistým rizikem (součet všech otevřených pozic převedený do základní měny účtu). Poté, co vaše marže překročí povolený limit (tj. stav účtu se blíží hodnotě marginu), vašemu účtu hrozí zablokování a VŠECHNY vaše pozice nebo část vašich obchodů se automaticky uzavřou. Z tohoto důvodu je marže monitorována v reálném čase.

Vlastní kapitál 
--------------------x 100
Expozice 

Příklad

Vaše depozitní částka: $1000
Otevřete pozici Twitteru pro: $5000
Vlastní kapitál: $1000
Váš disponibilní zůstatek: $750
Čistá expozice: $5000
Marže: (1000: 5000) x 100 = 20 %

Marže podle nástroj

Když vstoupíme na akciový trh s finanční pákou podle nástroj, použitá marže je rovněž nabízena podle nástroj. Každý symbol nyní získá vlastní limity marže podle rizikového faktoru, který reprezentuje, a podle použité finanční páky. Toto je navíc k celému maržovému účtu [uvedenému výše], který bude i nadále fungovat jako indikátor stavu vašeho účtu. Za účelem usnadnění monitorování vaší marži podle nástroj byl vytvořen monitorovací systém tak, aby monitoroval vaší marži podle nástroj; systém udržovací marže.

Příklad

Marže Google: 0,3 %
Cena za akcii: $1228
Otevřená pozice: 10 Google akcií
Udržovací marže: 0,3 % x 1,228 x 10 [Marže x expozice] = $36,8

Systém udržovací marže

Udržovací marže je automatický systém nastavený na ochranu investic vašeho účtu a jako prevence celého účtu před zablokováním udržováním úrovní marží podle nástroj. Udržovací marže zobrazí relativní součet marží a počítá se při každém otevření pozice. Sledováním vašeho vlastního kapitálu a hodnot udržovací marže můžete monitorovat stav margin callu (tj. kdy dojde k výzvě k dodatkové úhradě).

Příklad

Nejdříve otevřete pozici proGoogle - vaše udržovací marže bude $36,8.
Poté otevřete 2. pozici pro Twitter - vaše udržovací marže pro Twitter bude $123,4, , ale se nezobrazí.
Na displeji se zobrazí relativní součet.

Udržovací marže:        $160,2 = [123,4 +36,8]

Margin call

Jakmile součet pozic z určitého nástroj v určitém směru tržního vývoje dosáhne rizikové marže pro tento symbol, pozice z tohoto nástroj se automaticky začnou zavírat, dokud se neobnoví dostatečná marže. Pozice se začnou zavírat, dokud není dosaženo dostatečné marže pro tento symbol, čímž se zvýší ochrana jiných pozic i celá marže příslušného účtu. Akce zavírání pozic podle nástroj se nazývá margin call (výzva k dodatkové úhradě ).

Příklad

Udržovací marže:        $160,2 = [123,4 +36,8]
Pokud je váš vlastní kapitál nižší než $160,2, potom se zavře buď Google nebo Twitter pozice (zavře se pozice s největší ztrátou).

Vlastní kapitál

Skutečná aktuální částka na účtu se vypočte podle následujícího vzorce: (Celkové vklady na účtu) mínus (celkové výběry z účtu) plus (zisk/ztráta ze zavřených pozic) a (/ztráta z otevřených pozic) plus bonus, převedené na základní měnu účtu.

Vklady – výběry + zisk/ztráta ze zavřených pozic + zisk/ztráta z otevřených pozic + bonus

Zisk/ztráta z otevřených pozic

Zisk/ztráta z otevřených pozic: Celkový zisk/ztráta ze všech otevřených pozic (plus úroky z prodlení) převedené na základní měnu účtu.

Čistá expozice

Čistá expozice: Součet všech otevřených pozic převedený na základní měnu účtu.

Čekající bonus

Čekající bonus: Zobrazí se částka bonusu, která se převede do vlastního kapitálu za předpokladu, že ve stanoveném období překročíte „XBod pro dosažení“.

XBod pro dosažení

XBod pro dosažení: Představuje XBod, který potřebujete dosáhnout v rámci stanoveného období tak, aby bylo možné převést čekající bonus do vlastního kapitálu.

Kódy bonusu

Kódy bonusu: V závislosti na typu kódu přidávají kódy bonusu různé peněžité bonusy na účet hráče. Pro vyplacení bonusu musí obchodníci při provádění vkladu použít odpovídající kód bonusu. Pro přístup na stránku Vklad se přihlaste na platformu WebTrader a klikněte na záložku Vklad. Na stránce Vklad zadejte do pole 'Kód bonusu' platný kód bonusu. Jestliže nemáte platný kód bonusu, toto pole zůstane prázdné.