Postup při výběru

Pokud si přejete vybrat finanční částku, klikněte po přihlášení na menu Výběr peněž v horní části stránky a dále vyberte příkaz Žádost o výběr peněz. Vyplňte všechny vyžádané informace, které zahrnují vaše osobní údaje a bankovní spojení. Svou žádost potvrďte a formulář si vytiskněte. Žádost je nutné podepsat perem a zaslat na adresu withdrawals@xforex.com, abychom vaši žádost mohli zpracovat.

Při vyplňování formuláře používejte prosím výhradně písmena a čísla. Nepoužívejte symboly nebo měnové zkratky. Používejte pouze celá čísla a nepoužívejte symboly.

Pokud vaše banka nepoužívá kódy swift/IBAN, znovu do tohoto políčka uveďte číslo pobočky (pouze pokud banka opravdu nemá swift kód, ale většina bank ho má). Doporučujeme vám, abyste se předem informovali ve své bance.

Věnujte pozornost informaci, že výběr peněž je možný pouze po odsouhlasení všech dokumentů. Výběr peněž bude zamítnut, pokud nám v minulosti nebyly zaslány všechny vyžádané dokumenty, které jsou nutné ke zřízení účtu.

Výběr probíhá stejným způsobem jako zaplacení zálohy. Pokud jste zálohu platili kreditní kartou, částka vám bude opět vrácena na kreditní kartu. Všechny ostatní výnosy budou proplaceny bankovním převodem. Pokud jste zálohu platili bankovním převodem, budou všechny výběry proplaceny bankovním převodem.

V souladu se zákony o praní špinavých peněz mohou být veškeré výběry zasílány pouze na kreditní karty či bankovní účty, jejichž jména se shodují se jménem příslušného obchodního účtu.

Jak mohu provést výběr pomocí kreditní karty?
Pokud si přejete provést výběr pomocí kreditní karty, musí si zkontrolovat, zda splňujete následující podmínky:

  • Kreditní karta, kterou si přejete použít k výběru peněz, byla použita rovněž k zaplacení zálohy.
  • Částka, kterou si přejete vybrat, je stejná nebo nižší než částka, kterou jste zaplatili jako zálohu. Částku přesahující výši zaplacené zálohy je možné vybrat bankovním převodem.
  • Zaslali jste nám všechny požadované dokumenty, včetně dalších dokumentů, které jsme si vyžádali, a všechny tyto dokumenty byly schváleny.

Jak mohu provést výběr bankovním převodem?
Pokud si přejete provést výběr bankovním převodem, jednoduše se přihlaste na svůj obchodní účet a klikněte na menu Žádost o výběr peněž v horní části stránky na vaší platformě a postupujte podle instrukcí. Po vyplnění všech údajů je nutné formulář podepsat a zaslat ho zpět, jak popisují příkazy v příslušném vyskakovacím okně. Pokud si chcete zkontrolovat stav své žádosti o výběr peněz, v menu Výběr peněz v horní části stránky vyberte příkaz Stav výběru peněz.

Pokud budete mít potíže se stavem výběru peněz, obraťte se na naše operátory, kteří vám jsou během obchodní seance k dispozici 24 hodin denně.

Proč byla moje žádost o výběr zamítnuta?
Vaše žádost o výběr peněž mohla být zamítnuta z několika důvodů:

  • Vámi zaslané dokumenty možná ještě nebyly schváleny nebo některý z vyžádaných dokumentů ještě nebyl odeslán. Ujistěte se prosím, že jste nám zaslali všechny dokumenty, které jsme si od vás vyžádali. Seznam těchto dokumentů najdete na Ověřovací straně.
  • Mohlo se stát, že jste zapomněl/a zaslaný formulář podepsat. Formulář je nutné podepsat perem, virtuální podpisy nejsou platné.
  • Vámi zaslaný formulář možná není kompletní nebo se nejedná o jeho originál. Ujistěte se prosím, že jste nám zaslal/a kompletní formulář a nikoliv pouze jeho část. Ke schválení se vybírají pouze originální a kompletně vyplněné formuláře s čitelným logem naší společnosti.
  • Je možné, že jste nám zaslal/a starý formulář se starým datem. Zkontrolujte si, zda se datum na formuláři shoduje s datem, kdy jste si žádost podali.

Ujistěte se, že všechny informace, které jste ve formuláři uvedli, jsou správné. Za vzniklé chyby nemůžeme nést odpovědnost.

Pokud si přejete zkontrolovat stav ověření vašeho účtu, obraťte se na naše operátory, kteří vám jsou k dispozici 24 hodin denně, 5,5 dne v týdnu.