Ανάλυση της Αγοράς

Υπάρχουν δύο τάσεις στην ανάλυση των προβλέψεων της κίνησης της αγοράς: η θεμελιώδης και η τεχνική ανάλυση.

Θεμελιώδης Ανάλυση:

Η θεμελιώδης ανάλυση είναι πολύ χρήσιμη για τον προσδιορισμό των τάσεων μέσα σε ένα ζεύγος νομισμάτων. Εστιάζοντας σε μακροπρόθεσμους οικονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις χώρες, η θεμελιώδης ανάλυση προβλέπει τις μακροπρόθεσμες τάσεις.

Παράδειγμα: EUR/USD
Όταν το δολάριο εξασθενεί το EUR/USD θα αυξηθεί. Εάν το USD ανακτήσει μετά μια ισχυρή εξωτερική ζήτηση θα στείλει το EUR/USD χαμηλότερα. Αν νομίζετε ότι η αμερικανική οικονομία θα γίνει πιο αδύναμη και θα βλάψει το αμερικανικό δολάριο, μπορείτε να αγοράσετε EUR και να πουλήσετε σε USD. Αν νομίζετε ότι θα υπάρξει αυξημένη ζήτηση από το εξωτερικό για τα χρηματοοικονομικά μέσα των ΗΠΑ, όπως μετοχές και αποθέματα που ωφελούν το αμερικανικό δολάριο, μπορείτε να πουλήσετε EUR και να αγοράσετε USD καθώς αναμένατε oτι το ευρώ θα χάσει την αξία του έναντι του δολαρίου.

Για περισσότερα παραδείγματα Θεμελιώδης Ανάλυσης, παρακαλώ δείτε το Οικονομικό μας Ημερολόγιο.

Τεχνική Ανάλυση:

Η υποδομή πίσω από την τεχνική ανάλυση είναι να βρείτε τις τάσεις όταν αυτές αναπτύσσονται για πρώτη φορά, όπου επιτρέπουν στον χρηματιστή να ακολουθήσει τις τάσεις μέχρι να τελειώσουν. Η αγορά ξένου συναλλάγματος συνήθως αποτελείται από τις τάσεις και για αυτό είναι ένα μέρος όπου η τεχνική ανάλυση μπορεί να είναι αποτελεσματική.
Η τεχνική ανάλυση προσφέρει πολλούς διαφορετικούς τρόπους στους χρηματιστές να αναλύσουν τις πληροφορίες της αγοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες για την Τεχνική Ανάλυση, παρακαλώ δείτε το Κέντρο Συναλλαγών μας. Μπορείτε να το βρείτε αφού συνδεθείτε. Πηγαίνετε πάνω στη μπάρα και επιλέξτε Τεχνική Ανάλυση κάτω από το μενού Εργαλεία.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με Τεχνική ή Θεμελιώδης ανάλυση ή θα θέλατε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές Forex, παρακαλώεπικοινωνήστε με την XForex σήμερα και ξεκινήστε με την Forex αγορά.