Επαλήθευση Λογαριασμού

Θα πρέπει να επιλέξετε να σαρώσετε τα έγγραφά σας, σας συνιστούμε θερμά να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη ρύθμιση: 200 dpi, γκρι επίπεδο (όχι το χρώμα), μορφή αρχείου θα πρέπει να είναι JPEG, η ανάλυση θα πρέπει να οριστεί στα 24 bit.
Τα έγγραφα μπορούν ακόμα να φωτογραφηθούν μέσω τηλέφωνου και να αποσταλούν με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Παρακαλώ σημειώστε ότι όλα τα εισερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περιορίζονται μέχρι 10 MB.
Όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει να αποστέλλονται στοcs@xforex.com

Παρακαλούμε να παράσχετε τα ακόλουθα:

ID

Government Issued Photo ID

Η ταυτότητα πρέπει να εμφανίζει καθαρά το όνομα και την ημερομηνία γέννησής σας. Πρέπει επίσης να έχει μια έγκυρη ημερομηνία λήξης. Τα διαβατήρια και άδειες οδήγησης είναι ιδανικά. Το όνομα πρέπει να αντιστοιχεί με το όνομα που παρέχεται στην αίτησή σας.
Address

Proof of Address

Η διεύθυνση πρέπει να αντιστοιχεί με τη διεύθυνση που παρέχεται στην αίτηση σας. Αυτή μπορεί να είναι υπό τη μορφή ενός λογαριασμού ωφελείας (ηλεκτρικό, τηλέφωνο, νερό), τραπεζική βεβαίωση, συμφωνία εκμίσθωσης ή υποθήκη. Παρακαλώ σημειώστε ότι οι λογαριασμοί που έχουν ληφθεί πριν από 3 μήνες δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτοί. Βεβαιωθείτε ότι το όνομά σας εμφανίζεται στο λογαριασμό, μαζί με τη διεύθυνση και το όνομα της εταιρείας που εκδίδει τον λογαριασμό. Θα πρέπει όλα να είναι σαφώς ορατά.