Πολιτική Ελαχιστοποίησης της Ζημιάς

Κατοχύρωση των Κερδών

Η Κατοχύρωση των Κερδών χρησιμοποιείται για να ορίσετε μια έξοδο, όταν ο ρυθμός του νομίσματός κινείται σε ευνοϊκή κατεύθυνση. Αν πιστεύετε ότι η τιμή ενός ζεύγους νομισμάτων θα ανέβει ή θα πέσει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο αλλά δεν ξέρετε τι θα κάνει μετά από αυτό, κάντε μια Κατοχύρωση Κερδών που θα κλείσει τις συναλλαγές σας όταν το νόμισμα φτάσει σε αυτή τη θέση.

Παράδειγμα:

Αν αγοράσετε EUR στα 1.3300 και αναμένετε η τιμή να αυξηθεί, μπορείτε να ορίσετε μια εντολή κατοχύρωσης των κερδών για να πουλήσετε στα 1.3350. Όταν η αγορά φτάσει στα 1.3350, η εντολή σας Κατοχύρωσης των Κερδών εκτελείται και η θέση κλείνει.

Εντολή Παύσης της Ζημιάς

Μια εντολή Ελαχιστοποίηση της Ζημιάς επιτρέπει στους επενδυτές να θέσουν ένα σημείο εξόδου από μια χαμένη συναλλαγή όταν καθορίζουν τους κινδύνους και για να αντισταθμίσουν αναλόγως τις συναλλαγές τους. Αυτό προσθέτει ένα επίπεδο προστασίας για τους χρηματιστές, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα χάσουν περισσότερα από ότι είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν εάν μια θέση στην αγορά πέσει. *

Παράδειγμα:

Εάν αγοράσετε EUR στα 1.3300 και αναμένετε ότι η τιμή θα πέσει, μπορείτε να ορίσετε μια εντολή Παύση της Ζημιάς για να πουλήσετε στα 1.3250. Όταν η αγορά φτάσει στα 1.250, η εντολή σας για Ελαχιστοποίηση της Ζημιάς εκτελείται και η θέση κλείνει.

Εντολή Ορίου

Μια Εντολή Ορίου χρησιμοποιείται για να ανοίξει μια θέση (ή μία έκθεση) για να αγοράσετε ή να πουλήσετε ένα σύμβολο σε μια προκαθορισμένη τιμή. Μια εντολή ορίου ας πούμε σημαίνει ότι ένας χρηματιστής θέλει να αγοράσει ή να πουλήσει σε καλύτερη τιμή από την τιμή της αγοράς.

Παράδειγμα:

Η ισοτιμία EUR/USD είναι 1.33. Εάν ένας χρηματιστής θέλει να αγοράσει EUR/USD, όταν η τιμή είναι πιο ευνοϊκή στην αγορά, μπορεί να θέσει ένα όριο για να αγοράσει EUR/USD στα 1.32.

Μια Εντολή Παύση του Ορίου χρησιμοποιείται για να ανοίξει μια θέση (ή μία έκθεση) για να αγοράσει ή να πουλήσει ένα σύμβολο σε μια προκαθορισμένη τιμή. Μια εντολή παύση του ορίου ας πούμε σημαίνει ότι ένας χρηματιστής θέλει να αγοράσει ή να πουλήσει σε χειρότερη τιμή από την τιμή της αγοράς.

Παράδειγμα:

Η ισοτιμία EUR/USD είναι 1.33. Εάν ένας χρηματιστής θέλει να αγοράσει EUR/USD, όταν η τιμή είναι λιγότερο ευνοϊκή στην αγορά, μπορεί να θέσει ένα όριο για να αγοράσει EUR/USD στα 1.34.

Εντολή Αν Γίνει

Μια εντολή Αν Γίνει χρησιμοποιείται για να ανοίξει μια Εντολή Ορίου ή Παύση της Εντολής Ορίου αν η αγορά φτάσει μια συγκεκριμένη θέση και γίνει μια συγκεκριμένη αγορά ή πώληση. Εάν συμβεί αυτό, μία εντολή Αν Γίνει προσδιορίζει τα μελλοντικά όρια για την ισοτιμία του νομίσματός της επιλογής σας.

Παράδειγμα:

Η ισοτιμία της αγοράς είναι 1.3300. Μια Εντολή Ορίου γίνεται για να αγοράσετε, αν η αγορά φτάσει στα 1.3200. Μια εντολή Αν Γίνει μπορεί να ρυθμιστεί για να βάλετε μια εντολή Ελαχιστοποίηση της Ζημιάς στα 1.3100 και μια εντολή Κατοχύρωσης των Κερδών στα 1.3300 εάν η αγορά των ευρώ γίνει στα 1.3200.

* Σε περίπτωση έντονης μεταβλητότητας των ισοτιμιών, η εντολή ελαχιστοποίηση της ζημιάς θα εκτελεστεί στην καλύτερη δυνατή τιμή για τον χρηματιστή που έχει περάσει το Όριο της Ελαχιστοποίηση της Ζημιάς. Αυτό μπορεί να συμβεί κατά τις ώρες της αγοράς, ή κατά τη διάρκεια περιόδου του χρόνου όταν η αγορά είναι κλειστή για αυτό το αγαθό ή νόμισμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εντολή θα εφαρμοστεί στη πλησιέστερη ισοτιμία της αγοράς κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης. Μια εντολή/όριο δεν υπόσχεται ότι μια εντολή θα εκτελεστεί σε αυτή την ισοτιμία.