گاه‌شمار اقتصادی

گاه‌شمار زنده فارکس جزییات تازه‌ترین رویدادهای اقتصادی و نیز رویدادهای آتی را در اختیار شما قرار می‌دهد. گاه‌شمار اقتصادی XForex ارقام مربوط به وقوع قبلی هر رویداد، پیش‌بینی مربوط به آن رویداد و پیامدهای واقعی هر رویداد را در اختیار شما قرار می‌دهد. یک گاه‌شمار اقتصادی برای پیگیری تحولات بازار فارکس ضروری است و کلید داد و ستد با حداکثر توان محسوب می‌شود. با گاه‌شمار فارکس ما کیفیت داد و ستد خود را بهتر کرده و رویدادها را پیگیری کنید.