مقایسه حساب‌ها

پیشنهاد/نوع حسابحساب استانداردحساب فوق‌العاده
باز کردن حساب
حداکثر سپردهتا 100 دلار آمریکاتا 1,000 دلار آمریکا
سپرده‌های بدون کمیسیونVV
تفاوت قیمت ثابت4 تا 6 (ارشدها)2 تا 5 (ارشدها)
نسبت بدهی به داراییتا 1:400تا 1:400
اخبار و آموزش
آموزش فردیآنلاینفردی (محدود)
ابزارهای تجاریVV
گزارش‌های تحلیلی روزانهVV
گزار‌ش‌های تحلیلی هفتگیVV
گزار‌ش‌های تحلیلی ماهانهVV
به روز رسانی‌های زنده و تحلیلی بازارVV
تقویم رویدادهای اقتصادیVV
خدمات، پشتیبانی و امنیت
دسترسی به گفتگوی آنلاینVV
برنامه‌های تشویقی ماهانهVV
پاداش‌های معرفی دوستانتا 100 دلار آمریکاتا 1,000 دلار آمریکا
امنیت داده‌های شخصیVV
انتقال و برداشت آسانVV