تأیید حساب

اگر می‌خواهید مدارک خود را اسکن کنید، ما تنظیمات زیر را پیشنهاد می‌کنیم: 200 dpi، سطح خاکستری (غیر رنگی)، قالب فایل باید JPEG باشد، وضوح باید بر روی 24 بیت تنظیم شود.
همچنین می‌توانید با تلفن خود از مدارک عکس بگیرید و از طریق ایمیل برای ما ارسال کنید.
لطفاً توجه داشته باشید که حجم ایمیل ارسالی نباید از 10 مگابایت بیشتر باشید.
ایمیل خود را به نشانی الکترونیکی cs@xforex.com ارسال کنید.

لطفاً موارد زیر را ذکر کنید:

کارت شناسایی

کارت شناسایی عکس‌دار صادر شده توسط دولت

نام و تاریخ تولد شما باید روی کارت شناسایی درج شده باشد. این کارت باید دارای تاریخ انقضا نیز باشد. گذرنامه و گواهینامه رانندگی بهترین گزینه هستند. نام مندرج بر روی کارت شناسایی باید با نام نوشته شده بر روی درخواست‌نامه مطابقت داشته باشد.
نشانی

مدرک نشانی

نشانی باید با نشانی نوشته شده بر روی درخواست‌نامه مطابقت داشته باشد. قبض خدمات همگانی (برق، تلفن، آب)، صورتحساب بانکی، اجاره‌نامه یا رهن‌نامه را می‌توان به عنوان مدرک نشانی ارائه کرد. لطفاً توجه داشته باشید که نباید بیش از 3 ماه از تاریخ صدور قبض گذشته باشد. حتماً باید نام و نشانی شما به همراه نام شرکت صادر کننده قبض بر روی قبض درج شده باشد. مندرجات قبض باید کاملاً خوانا باشد.