Verifikacija računa

Ako se odlučite da ćete vaše dokumente skenirati, preporučujemo Vam da koristite sljedeće postavke: 200 dpi, siva razina boja (ne boja), format datoteke bi trebao biti JPEG, a rezolucija postavljena na 24 bita.
Dokumenti se također mogu i fotografirati mobitelom i zatim poslati putem elektronske pošte.
Molimo vas da upamtite da veličina ulaznih poruka je limitirana na 10 MB.
Elektronske poruke treba poslati na cs@xforex.com

Molimo da dostavite sljedeće:

ID

Službena iskaznica s fotografijom ID

Na osobnoj iskaznici se moraju jasno vidjeti vaše ime i prezime, kao i vaš datum rođenja. Na njoj se također mora vidjeti i datum isteka. Putovnice i vozačke dozvole su idealne. Ime i prezime mora odgovarati imenu i prezimenu koje ste koristili prilikom prijave.
Adresa

Dokaz o adresi

Adresa mora odgovarati adresi koju ste unijeli tijekom prijave. To može biti račun za komunalije (struju, telefon,vodu), bankovni izvod, račun za stanarinu ili računa za otplatu stambenog kredita. Molimo vas da upamtite da računi stariji od 3 godine ne mogu biti prihvaćeni. Provjerite da se vaše ime i prezime nalazi na računu, kao i vaša adresa i ime subjekta koji je izdao račun. Sve mora biti jasno vidljivo.