Stop-loss beleid

Profit-target

Een profit-target order wordt gebruikt om een uitgang in te stellen wanneer de wisselkoers in een gunstige richting beweegt. Als u denkt dat de prijs van een valutapaar zal stijgen of dalen tot een bepaald niveau maar u niet weet wat deze prijs daarna zal doen, dan zal het plaatsen van een profit-target order uw handel sluiten wanneer de wisselkoers die positie bereikt.

Voorbeeld:

Als u de EUR koopt aan 1,3300 en u verwacht dat de prijs zal stijgen, dan kunt u een profit-target order instellen op 1,3350. Wanneer de markt deze waarde 1,3350 bereikt, wordt uw profit-target order uitgevoerd en de positie gesloten.

Stop-loss order

Een stop-loss order laat traders toe om een uitgangspunt in te stellen voor een handel die op verlies staat wanneer ze hun risico definiëren en hun handel overeenkomstig aanpassen. Dit voegt een niveau van bescherming toe voor de trader, ervoor zorgend dat ze niet meer zullen verliezen dan ze aankunnen wanneer een marktpositie sterk daalt.*

Voorbeeld:

Als u de EUR koopt aan 1,3300 en u verwacht dat de prijs zal dalen, dan kunt u een stop-loss instellen om te verkopen aan 1,3250. Wanneer de markt 1,3250 bereikt, wordt uw stop-loss order uitgevoerd en de positie gesloten.

Limietorders

Een Limietorder wordt gebruikt om een positie (of een blootstelling) te openen met een order om een valuta te kopen of te verkopen aan een pre-gedefinieerde prijs. Bij een limietorder wil een trader kopen of verkopen aan een betere prijs dan de marktprijs.

Voorbeeld:

De EUR/USD verhouding is 1,33. Als een trader EUR/USD wil kopen wanneer de markt gunstiger is om aan te kopen, dan kan hij een limiet plaatsen om de EUR/USD te kopen aan 1,32.

Een Stop Limiet order wordt gebruikt om een positie (of een blootstelling) te openen met een order om een valuta te kopen of te verkopen aan een pre-gedefinieerde prijs. Bij een stop limietorder wil een trader kopen of verkopen aan een slechtere prijs dan de marktprijs.

Voorbeeld:

De EUR/USD verhouding is 1,33. Als een trader EUR/USD wil kopen wanneer de markt minder gunstig is om aan te kopen, dan kan hij een limiet plaatsen om de EUR/USD te kopen aan 1,34.

Conditioneel order

Een Conditioneel (If Done) order wordt gebruikt om een limietorder of stoporder te openen als de markt een bepaalde positie bereikt en een specifieke aankoop of verkoop wordt gedaan. Als dat gebeurt, zal een Conditioneel order toekomstige limieten specifiëren voor de door u gekozen wisselkoers.

Voorbeeld:

De wisselkoers is 1.3300. Een limietorder is geplaatst om te kopen als de markt 1,3200 bereikt. Een conditioneel order kan geplaatst worden om een stop-loss order te plaatsen bij 1,3100 en een profit-target order bij 1,3300 als de aankoop van Euros gebeurt aan 1,3200.

*In geval van intense volatiliteit van de koersen, zal het stop-loss order uitgevoerd worden aan de voor de trader best mogelijke koers voorbij de stop-loss limiet. Dit kan gebeuren tijdens de markturen of wanneer de markt gesloten is voor die grondstof of valuta. In deze situaties zal het order geïmplementeerd worden bij de dichtst mogelijke koers tijdens de uitvoering. Een order/limiet garandeert niet dat een order zal uitgevoerd worden aan die koers.