Regulačné nariadenia

U nás v spoločnosti XForex je vaša finančná bezpečnosť našou najväčšou prioritou.

Obchodná platforma XForex spĺňa najvyššie bezpečnostné štandardy na webe. Naši odborníci na bezpečnosť pracovali veľmi dôrazne na tom, aby vám poskytli bezpečnú online virtuálnu obchodovaciu miestnosť. XForex transformuje trh s devízami na bezpečné obchodovacie prostredie, ktoré umožňuje obchodníkom uskutočňovať obchody sebavedome a isto.

XForex je vysoko spoľahlivá a zabehnutá obchodovacia spoločnosť. Sme obchodovacia spoločnosť, ktorá podlieha plnej regulácii v mnohých krajinách a ktorá dodržiava prísne pravidlá spracovania dôverných údajov, vrátane spracovania klientských aktív, bezpečnosti klientských fondov a finančného spravodajstva.

Sme držiteľmi licencií od nasledovných organizácii pre trhovú reguláciu:

  Xforex môže slobodne poskytovať svoje služby v rámci členských krajín:

 • Úrade pre finančné služby (FSA) v Spojenom kráľovstve.
 • Banque de France (Banque de France) vo Francúzsku.
 • Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) v Španielsku.
 • Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) v Taliansku.
 • Finanstilsynet (The Danish FSA) v Dánsku.
 • PFSA (Polský úrad pre finančný dohľad) v Poľsku.
 • Finansinspektionen (FI) vo Švédsku.
 • Úrade pre finančné trhy (AFM) v Holandsku.
 • Komisie pre financie a investície (FSMA) v Belgicku.
 • Finanzmarktes Liechtenstein (FMA) v Lichtenštajnsku.
 • Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) v Luxembursku.
 • Národnej Banky Slovenska (NBS).
 • Komisie pre cenné papiere v Litve (LSC).
 • Úrade pre trhy s cennými papiermi (SMA) v Slovinsku.
 • Úrade pre finančný dohľad (Finantsinspektsioon) v Estónsku.
 • Komisie pre finančný dohľad (FSC) v Bulharsku.
 • Českej Národnej Banky (CNB) v Českej republike.
 • Úrade pre finančný dohľad vo Fínsku (FIN-FSA).
 • Portugalskej komisie pre trh s cennými papiermi (CMVM) v Portugalsku.
 • Úrade pre finančný trh Rakúska (Austrian FMA) v Rakúsku.
 • Maďarskej národnej banky (MNB).