Technická diaľková podpora

Diaľková podpora umožňuje členom nášho tímu pre podporu, aby sa napojili na váš počítač cez Internet, prezreli vašu obrazovku a používali klávesnicu a myš pre vyriešenie akýchkoľvek problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť. Pred použitím Diaľkovej podpory je dôležité aby ste vedeli, že my rešpektujeme vaše údaje a bezpečnosť a že vaše osobné údaje udržujeme v úplnej tajnosti, ako je uvedené v kapitole Ochrana údajov Ochrana údajov.

Nastavenie Diaľkovej podpory
  1. 1Kliknite na"Prepojiť" tlačidlo.
  2. 2Kliknite na "Spustiť" v nasledujúcom okne, ktoré sa zjaví.
  3. 3Kliknite na "Spustiť" v ďalšom okne, ktoré sa zjaví.
  4. 4Kontaktujte nás a poskytnite nášmu zástupcovi vaše číslo ID, ktoré je zobrazené v okienku Diaľkovej pomoci.