Overenie účtu

Ak sa rozhodnete vaše dokumenty preskenovať, prosíme vás, aby ste použili nasledovné nastavenie: 200 dpi, šedá úroveň (nie farba), formát súboru by mal byť v JPEG, rezolúcia by mala byť nastavená na 24 bitov
Dokumenty môžu byť odfotené aj telefónom a poslané prostredníctvom e-mailu.
Upozorňujeme vás, že všetky prichádzajúce e-maily sú limitované veľkosťou 10MB.
Všetky e-maily prosím pošlite na cs@xforex.com

Prosíme, aby ste nám poskytli nasledujúce údaje:

Doklad totožnosti

Doklad totožnosti vydaný vládou s fotografiou

Doklad totožnosti musí jasne uvádzať vaše meno a váš dátum narodenia. Taktiež musí zahŕňať dátum platnosti. Ideálne sú preto pasy a vodičské preukazy. Meno musí súhlasiť s menom, ktoré ste poskytli vo vašej žiadosti o účet.
Adresa

Doklad o trvalom bydlisku

Adresa bydliska musí súhlasiť s adresou, ktorú ste zadali vo vašej žiadosti o účet. Môže byť formou účtu za energie (elektrinu, telefón, vodu), výpisu z účtu alebo vo forme zmluvy o nájme či hypotéke. Upozorňujeme vás, že účty staršie ako 3 mesiace nemôžu byť akceptované. Prosím ubezpečte sa, že na účte je jasne zobrazené vaše meno spolu s adresou bydliska a názvu spoločnosti, ktorá účet vydala. Všetky údaje musia byť jasne viditeľné.