Pravidlá pre príkaz Stop Loss

Take Profit (Realizácia zisku)

Príkaz Take Profit (Realizácia zisku) sa používa na zadanie ukončenia investície, ak sa cena cudzej meny pohybuje v žiaducom smere. Ak predpokladáte, že cena menového páru stúpne alebo klesne na určitú úroveň, ale nie ste si istí, ako sa bude vyvíjať neskôr, zadaním príkazu Realizácia zisku sa ukončí obchod, keď mena dosiahne danú hodnotu.

Príklad:

Ak nakúpite EUR v kurze 1,3300 a očakávate stúpnutie ceny, môžete zadať príkaz pre realizáciu zisku na predaj na úrovni 1,3350. Keď trh dosiahne úroveň 1,3350, váš príkaz Realizácia zisku bude uskutočnený a pozícia bude zatvorená .

Príkaz Stop Loss

Príkaz Stop Loss (Obmedzenie straty) umožňuje obchodníkom nastaviť bod ukončenia obchodu pre prípad strácajúceho obchodu, vymedzením svojho rizika a podľa toho môžu uskutočniť vyrovnávajúci obchod. Tento úkon poskytuje obchodníkom ďalšiu vrstvu ochrany, ktorá zaistí, že nestratia viac peňazí ako si môžu dovoliť v prípade, že trhová pozícia výrazne padne.*

Príklad:

Ak nakúpite EUR za 1,3300 a očakávate, že cena padne, môžete zadať príkaz Stop Loss na predaj pri úrovni 1,3250. Keď trh dosiahne úroveň 1,3250, váš príkaz stop loss bude uskutočnený a pozícia bude zatvorená.

Limit Order (Limitovaný príkaz)

Limit Order sa používa na otvorenie pozície (alebo expozície) príkazom pre nákup alebo predaj symbolu za preddefinovanú cenu. Limitovaný príkaz na typ znamená, že obchodník chce nakúpiť alebo predávať za lepšiu cenu ako je trhová cena.

Príklad:

Kurz menového páru EUR/USD je 1,33. Ak chce obchodník kúpiť pár EUR/USD, keď je cena priaznivá na nákup, môže zadať limit na nákup EUR/USD na úrovni 1,32.

Príkaz Stop Limit

Príkaz Stop Limit sa používa na otvorenie pozície (alebo expozície) zadaním príkazu kúpiť alebo predať symbol za preddefinovanú cenu. Príkaz Stop Limit na typ znamená, že obchodník chce nakúpiť alebo predať za horšiu cenu ako je trhová cena

Príklad:

Cena menového páru EUR/USD rate je 1,33. Ak chce obchodník kúpiť pár EUR/USD, keď je cena menej priaznivá na nákup, môže zadať limit na nákup EUR/USD na úroveň 1,34.

Príkaz If Done (Príkaz v prípade vykonania)

Príkaz If Done sa používa na otvorenie Limitovaného príkazu alebo Stop príkazu, ak trh dosiahne špecifickú úroveň a je realizovaný určitý nákup alebo predaj. Ak sa tak stane, príkaz If Done upresňuje budúce limity pre menový kurz podľa vášho výberu.

Príklad:

Trhová cena je 1,3300. Je zadaný limitovaný príkaz na nákup, ak trhová cena dosiahne úroveň 1,3200. Príkaz If Done môže byť nastavený tak, aby zadal príkaz Obmedzenie straty na úrovni 1,3100 a príkaz Realizovať zisk na úrovni 1,3300, v prípade, ak bol nákup EUR uskutočnený na úrovni 1,3200.

*V prípade vysokej miery volatility, bude príkaz Stop loss realizovaný na čo najlepšej úrovni pre obchodníka, ktorá sa nachádza za úrovňou zadaného príkazu Limitované obmedzenie straty. Toto sa môže udiať počas burzovných hodín alebo v čase, kedy sú trhy pre danú komoditu alebo menu zavreté. V takejto situácií bude príkaz realizovaný za čo najbližšiu trhovú cenu v čase výkonu príkazu. Príkaz/limit nezaručuje, že bude príkaz vykonaný na danej kurzovej úrovni.