Edukativni paket

Budući da XForex ostvaruje prihod direktno iz razlike izmedju bid i ask cene, to je u našem najboljem interesu da Vam pomognemo da uspešno trgujete – zato Vam dajemo sve alatke koje su Vam neophodne kako biste naučili da trgujete na tržištu i bili uspešni. XForex nudi sledeće alatke svojim klijentima da bi im pomogla u procesu učenja o Forex-u:

Molimo Vas otvorite račun ovde da profitirate od našeg edukativnog paketa.