Analiza tržišta

Postoje dva stila analiziranja prognoze kretanja tržišta: fundamentalna analiza i tehnička analiza.

Fundamentalna analiza:

Fundamentalna analiza je vrlo korisna za odredjivanje trendova unutar valutnog para. Usredsredjujući se na dugoročne ekonomske faktore koji utiču na države, fundamentalna analiza predvidja dugoročne trendove.

Primer: EUR/USD
Kada dolar slabi EUR/USD raste. Ako se USD oporavi tada će jako inostrano potraživanje da snizi EUR/USD. Ako mislite da će SAD (US) ekonomija da oslabi i da povredi US dollar, možete da kupite EUR i da prodate USD. Ako mislite da će doći do većeg inostranog potraživanja za US finansijske instrumente kao što su equities i treasuries koji će koristiti US dolaru, možete da prodate EUR i da kupite USD budući da očekujete da će evro izgubiti vrednost u odnosu na dolar.

Za više primera fundamentalne analize, molimo Vas vidite našEconomski kalendar.

Tehnička analiza:

Tehnička analiza je zasnovana na otkrivanju trendova kada tek počinju da se razvijaju, što dozvoljava trgovcu da sledi trendove do njihovog kraja. Devizno tržište se obično sastoji od trendova i zato je to mesto gde tehnička analiza može biti efektivna.
Tehnička analiza nudi mnoge različite načine za trgovce da analiziraju tržišne informacije.

Za više informacija o Tehničkoj analizi, molimo Vas vidite našu Trgovačku Centralu. Možete je pronaći nakon što se prijavite. Idite na gornju traku i izaberite Tehničku analizu pod menijem Tools (Alatke).

Ako imate pitanja o tehničkoj ili fundamentalnoj analizi ili biste voleli više informacija o trgovanju Forex-om, molimo Vas kontaktirajte XForexdanas i krenite na Forex tržište.