Verifikacija računa

Ukoliko odlučite da skenirate Vaša dokumenta, savetujemo Vam da koristite sledeća podešavanja: 200 dpi, sivi nivo (ne u boji), file format treba da bude JPEG, rezolucija treba da je postavljena na 24 bits.
Dokumenti mogu biti i fotografisani telefonom i poslati emailom.
Molimo Vas, imajte na umu da su svi dolazni emailovi ograničeni na 10 MB.
Sve emailove treba slati na cs@xforex.com

Molimo Vas da obezbedite sledeće:

ID

Identifikacija sa fotografijom
izdata od državnih organa


Identifikacija mora jasno da prikaže Vaše ime i datum rodjenja. Takodje, mora da ima važeći rok trajanja. Pasoši i vozačke dozvole su idealni. Ime mora da se podudara sa imenom koje ste dostavili na prijavi.
Adresa

Dokaz adrese


Adresa mora da se podudara sa adresom koju ste dostavili na prijavi. To može biti u obliku računa za komunalije (struja, telefon, voda), izvod iz banke, ugovor o zakupu ili o hipoteci. Molimo Vas, imajte na umu da se ne mogu prihvatiti računi stariji od 3 meseca. Obezbedite da se Vaše ime ime pojavljuje na računu, kao i Vaša adresa i ime firme koja izdaje račun. Sve to se mora jasno videti.