Politika Stop Loss

Uzmi profit (Take Profit)

Take Profit se koristi da bi se podesio izlaz kada se kurs valuta kreće u povoljnom pravcu. Ako verujete da će cena valutnog para da poraste ili da padne na odredjeni nivo ali ne znate šta će posle toga raditi, postavljanjem Take Profit naloga ćete zatvoriti svoje trgovanje kada valuta dostigne tu poziciju.

Primer:

Ako kupite EUR po 1.3300 i očekujete da će cena da raste, možete da postavite take profit nalog da prodajete po 1.3350. Kada tržište dostigne 1.3350, Vaš Take Profit nalog se izvršava i pozicija se zatvara.

Nalog zaustavi gubitak (Stop Loss)

Stop Loss nalog dozvoljava trgovcima da podese izlaznu tačku za trgovinu na gubitku kada definišu svoj rizik i prema tome se ravnaju prilikom trgovanja. To predstavlja dodatni nivo zaštite za trgovce, osiguravajući da neće izgubiti više nego što mogu da podnesu ako tržišna pozicija padne. *

Primer:

Ako kupite EUR po 1.3300 i očekujete da cena padne, možete da postavite Stop Loss nalog da prodajete po 1.3250. Kada tržište dostigne 1.3250, Vaš Stop Loss nalog se izvršava a pozicija se zatvara.

Limitirani nalozi

Limitirani nalog se koristi za otvaranje pozicije (ili eksponiranja) sa nalogom da kupite ili prodate simbol po predefinisanom kursu. Limitirati nalog na tip (stop limit order to type) znači da trgovac hoće da kupi ili proda po boljoj ceni od tržišnog kursa.

Primer:

Kurs EUR/USD je 1.33. Ako trgovac hoće da kupi EUR/USD kada je cena mnogo povoljnija za kupovinu, onda može da postavi limit da kupi EUR/USD po 1.32.

Nalog zaustavi limit (Stop Limit) se koristi za otvaranje pozicije (ili eksponiranja) sa nalogom da kupi ili proda simbol po predefinisanom kursu. Nalog stop limit na tip (stop limit order to type) znači da trgovac hoće da kupi ili proda po goroj ceni od tržišnog kursa.

Primer:

Kurs EUR/USD je 1.33. Ako trgovac hoće da kupi EUR/USD kada je cena manje povoljna za kupovinu, može da postavi limit da kupuje EUR/USD po 1.34.

Nalog If Done

Nalog If Done se koristi da se otvori limitirani nalog ili Stop nalog ako tržište dostigne odredjenu poziciju i obavi se odredjena kupovina ili prodaja. Ako se to desi, If Done nalog precizira buduće limite za Vaš izabrani valutni kurs.

Primer:

Tržišni kurs je 1.3300. Limitirani nalog se postavlja ako tržište dostigne 1.3200. If Done nalog se može podesiti da postavi Stop Loss nalog po 1.3100 i Take Profit nalog po 1.3300 ako se Evro kupuje po 1.3200.

*U slučaju Intenzivne volatilnosti kursa, stop loss nalog će biti izvršen po najboljem mogućem kursu za trgovca koji je prošao Stop Loss Limit. To se može desiti tokom radnog vremena tržišta, ili u periodu kada je tržište zatvoreno za tu robu ili valutu. U ovim situacijama, nalog će biti implementiran po najbližem tržišnom kursu tokom izvršenja. Nalog / limit ne obećava da će nalog biti izvršen po tom kursu.