Proces isplate

Za isplatu, kliknite na tab ‘isplata’ na vrhu strane posle prijavljivanja, zatim kliknite na ‘zahtev za isplatu’. Popunite detalje u celosti, dajući sve lične i bankovne detalje koji se traže. Kliknite da potvrdite, a potom odštampajte obrazac. Potpišite ga olovkom, i prosledite na withdrawals@xforex.com, da bismo mogli da obradimo Vaš zatev.

Molimo Vas popunite čitav obrazac koristeći samo brojeve i slova. Ne koristite simbole, ili znake za valutu. Jedino koristite ‘cele brojeve’ samo brojece, bez simbola.

U slučaju da Vaša banka zapravo ne koristi swift/IBAN kodni sistem, možete da popunite ovo polje ponovo unoseći broj filijale (samo ako Vaša banka zapravo nema swift kod, ali većina banaka ima). Preporučujemo Vam da se obratite svojoj banci za ove detalje.

Molimo Vas, imajte na umu da se isplata može izvršiti samo ako su Vaši dokumenti odobreni. Isplata se ne može izvršiti ako i dalje postoje dokumenti koje nam prethodno niste poslali.

Vaša isplata se obradjuje istim metodom kojim je izvršen depozit. Ako ste deponovali sredstva kreditnom karticom, iznos koji je inicijalno bio deponovan će se vratiti na tu kreditnu karticu. Sva ostala zarada će se vratiti bankarskim transferom. Ako je depozit izvršen preko bankarskog transfera, cela ispata zarade će biti poslata bankarskim transferom.

Zbog propisa protiv pranja novca, sve ispate će se obradjivati preko kreditnih kartica i bankovnih racuna koji imaju račune sa istim legalnim imenom kao Vaš račun za trgovanje.

Kako da izvršim isplatu koristeći kreditnu karticu?
Kada vršite isplatu preko kreditne kartice, potrebno je da se uverite u sledeće:

  • Kreditna kartica koju koristite za isplatu je ista kreditna kartica preko koje ste izvršili depozit.
  • Iznos koji Vam se isplaćuje je tačno onaj ili manji iznos koji ste deponovali. Bilo koji višak, to jest profit se mora isplatiti bankarskim transferom.
  • Podneli ste sva neophodna dokumenta, uključujući dodatne dokumente koji su neophodni, i oni su odobreni.

Kako da izvršim isplatu putem bankarskog transfera?
Da biste izvršili isplatu putem bankarskog transfera, jednostavno se prijavite na Vaš račun za trgovanje i kliknite na Zahtev za isplatu koji se nalazi na gornjoj traci sa alatkama Vaše platforme i pratite uputstva. Kada ispunite sve neophodne detalje, morate da ga potpišete i da nam ga ponovo vratite po uputstvima iz pop up prozora. Za proveru statusa Vaše isplate kliknite na tab ‘isplata’ na vrhu strane, zatim na ‘status isplate’.

Operatori su na raspolaganju 24 časa dnevno tokom trgovacke sesije, ako imate bilo kakvih problema sa svojim statusom isplate.

Zašto je moja nerešena (pending) isplata odbijena?
Može biti mnogo razloga zašto je Vaša isplata odbijena:

  • Može biti zato što Vaši dokumenti još nisu odobreni, i još uvek čekamo da nam dostavite dokumente. Zato, molimo Vas, proverite da li ste nam poslali sve potrebne dokumente. Spisak ovih dokumenata se može naći na Verifikacionoj strani.
  • Može biti zato što obrazac koji ste nam poslali nije potpisan. Molimo Vas da obrazac potpišete olovkom, jer virtualni potpisi ne mogu biti prihvaćeni.
  • Može biti zato što nam niste poslali ceo obrazac ili originalni obrazac. Molimo Vas da nam pošaljete pun obrazac, ne samo deo istog. Potreban nam je originalni obrazac popunjen u celini sa prikazanim logoom naše kompanije.
  • Može biti zato što ste nam poslali stari obrazac, sa starim datumom. Proverite da li je datum na Vašem obrazcu za isplatu isti onaj datum kada ste podneli zahtev.

Molimo Vas proverite da li su detalji koje ste stavili na obrazac svi tačni jer ne možemo snositi odgovornost za Vaše greške.

Možete da kontaktirate naše operatere 24 časa dnevno, 5.5 dana u sedmici da proverite status Vaše verifikacije računa.