Kontobekräftelse

Om du väljer att skanna dina dokument, rekommenderar vi starkt att du använder följande inställningar: 200 dpi, gråskala (inte färg), filformatet ska vara JPEG, upplösningen ska vara inställd till 24 bits.
Dokumenten kan också fotograferas med en telefon och sändas via e-post.
Vänligen notera att alla inkommande e-postmeddelande är begränsade till storleken 10 MB.
Alla e-postmeddelanden ska skickas till cs@xforex.com

Vänligen inkludera följande:

ID

Lagenlig fotolegitimation

Det måste också ha ett giltigt utgångsdatum. Pass och körkort är idealiska. Namnet skall överensstämma med det namn du angett i din ansökan.
Adress

Bevis för adressen

Adressen måste stämma överrens med adressen du angav i anmälan. Detta kan ske i form av en elräkning (el, telefon, vatten), ett kontoutdrag, hyres- eller inteckningsavtal. Observera att räkningar som utfärdats tidigare än 3 månader sedan inte kan godtas. Säkerställ att ditt namn visas på räkningen tillsammans med din adress och namnet på det företag som utfärdat fakturan. De måste alla vara tydligt synliga.