Handelsparametrar

Ändringar i trad

Ideras kontinuerliga åtagande att förbättra din tradingupplevelse, har XForex nyligen expanderat genom att lägga till råvaru- och indextrading via CFD:s och nu aktietrading och bitcoin Våra tradingvillkor har ändrats i enlighet med leverage och marginalfunktioner nu tillgängliga per instrument. Det ger din tradingupplevelse stora fördelar såsom:
  • Nya instrument
    Du kan nu trada med nya instrument med tillgång till aktiemarknaden, både den framtida och virtuella marknaden.
  • Skydd
    Ditt kontoskydd har ökat, eftersom det nya systemet övervakar dina riskfaktorer per instrument, vilket bidrar till att förhindra att ditt konto kalibreras.
  • Bättre riskhantering:
    Med beräkningar för Marginal och Underhåll per instrument med specifika parametrar per instrument - är riskberäkningar per positioner alltmer exakt och skyddar din per instrument trading samt hela konto.
Leverage

Med leverage kan du trada med belopp mycket högre än ditt ursprungliga investeringsbelopp, vilket ökar den potentiella avkastningen på din investering. Även om möjligheten att tjäna stora vinster genom att använda leverage är betydande, kan leverage också arbeta mot dig om marknaden går i motsatt riktning för din trade. Traders använder normalt Stop Loss & Take Profit för att undvika sådana scenarier. Hittills har det leverage som erbjuds tilldelats hela ditt egna kapital.

Exempel

Din insättning: $1000
Eget kapital: $1000
Leveraged erbjuden: 1:400
Din leveraged belopp är: 1000 x 400 = $400.000

Leverage per instrument

Leverage på aktiemarknaden tenderar att vara mycket lägre än i valutamarknaden. Därför, när vi ger oss in på denna marknad, kommer leverage nu att erbjudas per instrument. Detta betyder att varje position kommer att utnyttjas i enlighet med den leverage tilldelad den specifika instrumenten i vilken du väljer att öppna en position.

Tillgängligt saldo

Med ett leverage per instrument kan du enkelt övervaka realvärdet för dina trades. Varje gång du öppnar en position, dras realvärdet på din investering i denna position [icke leverage-beloppet beroende på leverage per instrument] från ditt saldo. Det innebär att du nu kan se det återstående tillgängliga saldot för ditt eget kapital i realtid och i icke-leverage värden (tillgängliga för trade).

Eget kapital- använd marginal

Exempel

Din insättning: $1000
Leverage för Twitter: 1:20
Du öppnar enTwitter-position för: $5000
Ditt tillgängliga saldo: $1000 – [$5000: 20] = $750

Marginal

Parametern Marginalen visar förhållandet mellan eget kapital och en nettoexponering (summan av alla öppna positioner omvandlas till kontots basvaluta). När din marginal överskrider den tillåtna gränsen, är ditt konto under risk för kalibrering och ALLA dina positioner eller en del av dina trades stängs automatiskt. Därför övervakas din marginal i realtid.

Eget kaptial 
--------------------x 100
Exponering 

Exempel

Din insättning: $1000
Du öppnar en Twitter-position för: $5000
Eget kapital: $1000
Ditt tillgängliga saldo: $750
Nettoexponering: $5000
Marginal: (1000: 5,000) x 100 = 20 %

Marginal per instrument

När vi går in på aktiemarknaden med leverage per instrument, erbjuds den tillämpade marginalen även per instrument. Varje instrument kommer nu att få sina egna marginalgränser enligt den riskfaktor den representerar och enligt den leverage som tillämpas. Detta är utöver hela kontomarginalen [enligt ovan], som kommer att fortsätta att fungera som en indikator för din kontostatus. För att hjälpa till att övervaka din Marginal per instrument, har ett övervakningssystem placerats för att övervaka din Marginal per Instrument, underhållsmarginalsystemet.

Exempel

Google-marginal: 0.3 %
Pris per aktie: $1228
Position öppnad: 10 Google aktier
Underhållsmarginal: 0.3 % x 1,228 x 10 [marginal x exponering] = $36.8

Underhållsmarginalsystem

Underhållsmarginalsystem är ett automatiskt system med uppgift att skydda dina kontoinvesteringar, och förhindra ditt konto från att kalibreras genom att behålla dina marginalnivåer per instrument. Underhållsmarginalen visar den relativa summan av alla marginaler och beräknas varje gång en position öppnas. Genom att observera ditt eget kapital och underhållsmarginalsvärden kan du övervaka ditt avstånd från marginal call status.

Exempel

Först öppnar du enGoogle -position - Din maxmarginal blir $36.8.
Sedan öppnar du en andra position för Twitter - Din maxmarginal förTwitter är $123.4, bmen kommer inte att visas.
Visningen är den relativa summan.

Underhållsmarginal:        $160.2 = [123.4 +36.8]

Marginalberäkningl

När summan av positionerna från en specifik instrument, i en särskild marknadsriktning, når riskmarginalen för den instrumenten, kommer positioner från den instrumenten automatiskt att stängas tills en tillräcklig marginal är återställd. Positioner kommer att börja stänga tills en tillräcklig marginal för den instrumenten uppnås, och därmed öka skyddet för andra positioner samt kontots övergripande marginal. Funktionen stäng position per instrument kallas Margin Call.

Exempel

Underhållsmarginal:        $160.2 = [123.4 +36.8]
Om ditt eget kaptial är lägre än $160.2, kommer antingen dina Google eller Twitter -positioner att stängas (positionen med den största förlusten kommer att stängas).

Eget kaptial

Det aktuella faktiska beloppet på kontot, beräknas med denna formel: (Sammanlagda insättningar) minus (sammanlagda uttag) plus (stängd vinst och förlust) plus (öppen vinst och förlust) plus bonus, omvandlas till kontots basvaluta.

Insättningar – Uttag + Stängd P&L+ Öppen P&L+ Bonus

Öppna P&L

Öppna P & L: Sammanlagd vinst och förlust för alla öppna positioner (plus räntekostnader) omvandlas till kontots basvaluta.

Nettoexponering

Nettoexponering: Summan av alla öppna positioner omvandlade till kontots basvaluta.

Avvaktande bonus

Avvaktande bonus: Visar bonusbeloppet som kommer att överföras till eget belopp, förutsatt att du överstiger "XPoints som skall uppnås" inom den angivna perioden.

XPoints som skall uppnås

XPoints som skall uppnås: Visar den XPoints du behöver uppnå inom utsatt tid för att få den i väntan på bonus överförd till eget kapital.

Bonuskoder

Bonuskoder: Bonuskoder ger till kontantbonusar till en spelares konto, beroende på vilken typ av kod. För att lösa in en bonus, måste traders använda motsvarande bonuskod vid en insättning. För att öppna sidan Insättning, logga in på WebTrader-plattformen och klicka på fliken Insättning. På sidan Insättning, ange en giltig bonuskod i fältet "Bonuskod". Om du inte har en giltig bonuskod, förblir detta fält tomt.