XPoints

XPoints

Följande tabell visar hur många XPoints du får för varje instrument genom att trada för $1,000.

Till exempel:
Om du öppnar en position på EUR/USD och köper en position till ett värde av $100,000, får du 100 XPoints, då varje tradingbelopp på $1,000 är värt 1 XPoints.

Andelar/Aktier-CFDs

Name XPoints per $1,000

US

France

Spain

UK

Italy

Middle East

Australia

New Zealand

Japan

Russia

Hungary

Brazil

China

South Africa

Germany

Finland

Sweden

Norway

Hong Kong

Switzerland

Netherlands

Denmark

Index-CFDs

Name XPoints per $1,000

America

Europe

Asia

Australia

Råvaror

Name XPoints per $1,000

Forex

Name XPoints per $1,000

Stora

Minors

Exotisk

Virtuella mynt

* XPoints skapade via rabatterade transaktioner beräknas annorlunda.