คำศัพท์การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ - จดหมาย R