การวิเคราะห์ตลาด

การวิเคราะห์การคาดการณ์ความเคลื่อนไหวของตลาดมีสองลักษณะคือ การวิเคราะห์เบื้องต้นและการวิเคราะห์เชิงเทคนิค

การวิเคราะห์เบื้องต้น

การวิเคราะห์เบื้องต้นมีประโยชน์มากสำหรับการพิจารณาแนวโน้มของคู่สกุลเงิน เมื่อมุ่งพิจารณาถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจระยะยาวที่มีผลกระทบต่อประเทศหนึ่ง ๆ การวิเคราะห์พื้นฐานจะสามารถทำให้คาดการณ์ถึงแนวโน้มในระยะยาวได้

ตัวอย่าง EUR/USD
เมื่อเงินดอลลาร์มีค่าอ่อนลง ค่า EUR/USD จะเพิ่มขึ้น ถ้าค่า USD แข็งตัวขึ้น อุปสงค์ต่างชาติที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ค่า EUR/USD ลดลง ถ้าคุณคิดว่าเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะอ่อนตัวลงและมีผลกระทบต่อเงินดอลลาร์ คุณสามารถซื้อเงิน EUR และขาย USD ถ้าคุณคิดว่าอุปสงค์ต่างชาติเกี่ยวกับปัจจัยการเงินของสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้น อาทิ หลักทรัพย์และพันธบัตรรัฐบาลซึ่งส่งผลเชิงบวกต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ คุณสามารถขายเงิน EUR และซื้อ USD เพราะคุณคาดการณ์ว่าเงินยูโรจะลดค่าลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์

โปรดดูตัวอย่างเพิ่มเติมของการวิเคราะห์เบื้องต้นที่ ปฏิทินเศรษฐกิจ

การวิเคราะห์เชิงเทคนิค

พื้นฐานซึ่งอยู่เบื้องหลังการวิเคราะห์เชิงเทคนิคคือเพื่อค้นหาแนวโน้มต่าง ๆ ขณะเริ่มเกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้ซื้อขายสามารถติดตามแนวโน้มนั้น ๆ ได้จนถึงจุดสิ้นสุด ตลาดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมักประกอบด้วยแนวโน้มต่าง ๆ ดังนั้นการวิเคราะห์เชิงเทคนิคจึงมีความสำคัญมาก
การวิเคราะห์เชิงเทคนิคเป็นการเสนอแนวทางที่แตกต่างและหลากหลายแก่ผู้ซื้อขายอนุพันธ์ ในการวิเคราะห์ข้อมูลตลาด

รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงเทคนิค โปรดดูที่หน้า ใน Trading Central ซึ่งคุณสามารถเข้าดูได้เมื่อลงทะเบียนเข้าใช้งานแล้ว ไปที่แถบด้านบนและเลือกการวิเคราะห์เชิงเทคนิค ใต้เมนูเครื่องมือ

ถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงเทคนิคหรือการวิเคราะห์เบื้องต้น หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ โปรดติดต่อ XForex วันนี้เพื่อเริ่มการซื้อขาย