การช่วยเหลือเชิงเทคนิคทางไกล

Remote Assistance เป็นการใช้งานที่ทำให้ทีมสนับสนุนของเราสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ดูหน้าจอของคุณ และใช้คีย์บอร์ดและเม้าส์เพื่อแก้ไขปัญหาที่คุณประสบอยู่ ก่อนใช้ Remote Assistance เป็นเรื่องสำคัญที่คุณต้องรู้ว่าเราเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคลและความปลอดภัยของคุณ และเราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้อย่างเป็นความลับสุดยอด ตามที่ระบุในนโยบายรักษาสิทธิ์ส่วนบุคคลของเรา

ติดตั้งการเชื่อมต่อระยะไกล
  1. 1คลิกที่ "ปุ่มเชื่อมต่อ"
  2. 2คลิกที่ "เริ่มใช้งาน" ในหน้าต่างข้อความที่ปรากฏ
  3. 3คลิกที่ "เริ่มใช้งาน" ในหน้าต่างข้อความที่สอง
  4. 4ติดต่อเรา และแจ้งหมายเลข ID ชึ่งปรากฎในหน้าต่างการช่วยเหลือทางไกลแก่เจ้าหน้าที่ของเรา