นโยบายการลดการสูญเสีย (Stop Loss)

เป้าหมายกำไร (Take Profit)

เป้าหมายกำไร ใช้เพื่อตั้งการออกเมื่ออัตราเงินตราเคลื่อนไปในทิศทางที่ได้เปรียบ ถ้าคุณเชื่อว่าราคาของคู่เงินตราจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงที่ระดับใดระดับหนึ่ง แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรหลังจากนั้น การวางคำสั่งเป้าหมายกำไร จะปิดการซื้อขายของคุณเมื่อค่าเงินตราเปลี่ยนไปที่สถานะนั้น

ตัวอย่าง

ถ้าคุณซื้อ EUR ที่ 1.3300 และคุณคาดหวังว่าราคาจะเพิ่มขึ้น คุณสามารถตั้งคำสั่งเป้าหมายกำไรให้ขายที่ 1.3350 เมื่อราคาตลาดมีมูลค่า 1.3350 คำสั่งเป้าหมายกำไรของคุณก็จะดำเนินการและสถานะนั้นก็จะปิดลง

คำสั่งลดการสูญเสีย (Stop Loss)

คำสั่งลดการสูญเสียทำให้ผู้ซื้อขายอนุพันธ์สามารถตั้งจุดออกสำหรับการซื้อขายที่กำลังขาดทุน โดยการกำหนดภาวะความเสี่ยงและชดเชยการซื้อขายอย่างสอดคล้องกัน การใช้งานนี้จะเพิ่มระดับการป้องกันแก่ผู้ซื้อขายอนุพันธ์ เป็นการรับรองว่าจะไม่มีการสูญเสียมากไปกว่าจำนวนที่สามารถกระทำได้หากสถานะตลาดลดลง *

ตัวอย่าง

ถ้าคุณซื้อ EUR ที่ 1.3300 และคุณคาดหวังว่าราคาจะลดลง คุณสามารถตั้งคำสั่งลดการสูญเสียให้ขายที่ 1.3250 เมื่อราคาตลาดมีมูลค่า 1.3250 คำสั่งลดการสูญเสียของคุณก็จะดำเนินการและสถานะนั้นก็จะปิดลง

คำสั่งซื้อขาย ณ ราคาที่กำหนด (Limit Orders)

คำสั่งซื้อขาย ณ ราคาที่กำหนดใช้เพื่อเปิดสถานะ (หรือการลงทุน) พร้อมคำสั่งให้ซื้อหรือขายสัญลักษณ์ ณ อัตราที่กำหนดไว้ คำสั่งซื้อขาย ณ ราคาที่กำหนดต่อประเภท หมายความว่าผู้ซื้อขายอนุพันธ์ต้องการที่จะซื้อหรือขายในราคาที่ดีกว่าอัตราตลาด

ตัวอย่าง

อัตรา EUR/USD อยู่ที่ 1.33 ถ้าผู้ซื้อขายอนุพันธ์ต้องการซื้อ EUR/USD เมื่อราคาขึ้นสูงกว่าตอนที่ซื้อมา ผู้ซื้อขายสามารถวางคำสั่งซื้อ EUR/USD ที่ราคา 1.32

คำสั่งหยุดซื้อขาย ณ ราคาที่กำหนดใช้เพื่อเปิดสถานะ (หรือการลงทุน) พร้อมคำสั่งให้ซื้อหรือขายสัญลักษณ์ในอัตราที่กำหนดไว้ คำสั่งหยุดซื้อขาย ณ ราคาที่กำหนดต่อประเภท หมายความว่าผู้ซื้อขายอนุพันธ์ต้องการที่จะซื้อหรือขายในราคาที่ไม่ดีเท่าอัตราตลาด

ตัวอย่าง

อัตรา EUR/USD อยู่ที่ 1.33 ถ้าผู้ซื้อขายอนุพันธ์ต้องการซื้อ EUR/USD เมื่อราคาอยู่ที่จุดไม่ดีเท่าตอนที่ซื้อมา ผู้ซื้อขายสามารถวางคำสั่งซื้อ EUR/USD ที่ราคา 1.34

คำสั่งถ้าสำเร็จ (If Done)

คำสั่งถ้าสำเร็จ ใช้เพื่อเปิดคำสั่งจำกัด (Limit Order) หรือคำสั่งหยุด (Stop Order) ถ้าตลาดมีค่าถึงสถานะใดสถานะหนึ่ง หรือเมื่อการซื้อหรือการขายที่เฉพาะเจาะจงเกิดขึ้น ถ้ากรณีเช่นนั้นเกิดขึ้น คำสั่งถ้าสำเร็จจะระบุค่าจำกัดในอนาคตสำหรับอัตราสกุลเงินที่คุณเลือก

ตัวอย่าง

อัตราตลาดอยู่ที่ 1.3300 มีการวางคำสั่งจำกัดเพื่อซื้อถ้าตลาดมีค่าเพิ่มถึง 1.3200 สามารถตั้งคำสั่งถ้าสำเร็จ (If Done) ได้เพื่อวางคำสั่งลดการสูญเสีย (Stop Loss) ที่ 1.3100 และคำสั่งรับกำไร (Take Profit) ที่ 1.3300 ถ้าซื้อเงินยูโรมาที่ 1.3200

*ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราบ่อยครั้ง คำสั่งหยุดการสูญเสียจะดำเนินการที่อัตราดีที่สุดที่เป็นไปได้สำหรับผู้ซื้อขายอนุพันธ์ ซึ่งผ่านค่าจำกัดหยุดการสูญเสียแล้ว สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างชั่วโมงตลาด หรือระหว่างเวลาปิดของตลาดสำหรับตราสารหรือสกุลเงินนั้น ในสถานการณ์เหล่านี้ คำสั่งจะดำเนินการที่อัตราตลาดที่ใกล้เคียงที่สุดระหว่างปฏิบัติการณ์นั้น คำสั่ง/ค่าจำกัดมิได้เป็นการให้สัญญาว่าคำสั่งนั้นจะได้รับการดำเนินการในอัตราที่ประสงค์