ขั้นตอนการถอนเงิน

การถอนเงิน คลิกที่แถบ ‘ถอน’ ที่ด้านบนของหน้าจอหลักหลังการลงทะเบียนเข้าใช้งาน แล้วคลิกที่ ‘ยื่นคำร้องขอถอนเงิน’ กรอกรายละเอียดอย่างสมบูรณ์ รวมทั้งรายละเอียดส่วนบุคคลและธนาคารตามที่ระบุ คลิกยืนยัน และสั่งพิมพ์แบบฟอร์ม ลงลายมือชื่อด้วยปากกาและส่งถึง withdrawals@xforex.com เพื่อที่เราจะสามารถดำเนินการได้ต่อไป

กรุณากรอกแบบฟอร์มให้สมบูรณ์โดยใช้ตัวเลขและตัวอักษรเท่านั้น อย่าใช้สัญลักษณ์เงินตรา หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ใช้ ‘จำนวนเต็ม’ เท่านั้น และไม่ต้องมีสัญลักษณ์

ในกรณีที่ธนาคารของคุณไม่ใช้ระบบรหัส Swift/IBAN คุณสามารถกรอกข้อมูลในช่องนี้โดยใส่รหัสสาขาอีกครั้ง (เฉพาะกรณีที่ธนาคารของคุณไม่มีรหัส Swift เท่านั้น แต่ธนาคารส่วนใหญ่จะมีรหัสนี้) เราแนะนำให้ปรึกษาธนาคารของคุณเพื่อรับรายละเอียดดังกล่าว

โปรดทราบว่าการถอนจะสามารถกระทำได้ในกรณีที่เอกสารของคุณได้รับการอนุมัติเท่านั้น การถอนจะไม่สามารถกระทำได้หากขาดเอกสารบางรายการที่คุณยังไม่ได้ส่งมาให้เรา

การถอนจะดำเนินการตามช่องทางการจ่ายเงินเดียวกันกับการฝากของคุณ ถ้าคุณฝากผ่านบัตรเครดิต จำนวนที่ฝากไว้ในตอนแรกจะโอนกลับเข้าบัตรเครดิตนั้น รายได้อื่น ๆ จะส่งกลับผ่านการโอนเงิน ถ้าการฝากได้ทำผ่านการโอนเงิน การถอนรายได้ทั้งหมดจะใช้ช่องทางการโอนเงินเช่นกัน

ภายใต้กฎระเบียบเพื่อต่อต้านการฟอกเงิน ธุรกรรมการถอนทุกรายการต้องดำเนินการผ่านทางบัตรเครดิตและบัญชีธนาคารที่มีชื่อที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นชื่อเดียวกันกับบัญชีซื้อขายของคุุณ

ฉันจะสามารถถอนเงินโดยใช้บัตรเครดิตได้อย่างไร?
เมื่อถอนเงินผ่านบัตรเครดิต คุณต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

  • บัตรเครดิตที่ใช้เพื่อทำการถอนเงินต้องเป็นบัตรใบเดียวกันกับที่คุณใช้เพื่อฝากเงิน
  • จำนวนเงินที่คุณถอนต้องตรงกันหรือน้อยกว่าจำนวนที่คุณฝากไว้ จำนวนที่มากกว่านั้นซึ่งเป็นผลกำไร ต้องถอนผ่านทางการโอนเงิน
  • คุณได้ส่งเอกสารตามระบุทุกรายการแล้ว รวมทั้งเอกสารเพิ่มเติมที่ต้องใช้ และเอกสารเหล่านี้ได้รับการอนุมัติ

ฉันจะสามารถทำธุรกรรมถอนผ่านการโอนเงินได้อย่างไร?
การถอนผ่านการโอนเงินสามารถทำได้ง่าย ๆ โดยเข้าไปที่บัญชีซื้อขายของคุณและคลิกที่ ยื่นคำร้องถอน ที่ด้านบนของแถบเครื่องมือในระบบและทำตามขั้นตอนที่ปรากฎ เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว คุณต้องลงชื่อในเอกสารและส่งกลับมาถึงเราตามที่ระบุในหน้าต่างซึ่งปรากฎบนหน้าจอ ตรวจสอบสถานะการถอนเงิน คลิกที่แถบ ‘ถอน’ ที่ด้านบนของหน้าจอ แล้วคลิกที่ ‘สถานะการถอนเงิน’

เจ้าหน้าที่บริการทางโทรศัพท์ของเราพร้อมช่วยเหลือคุณตลอด 24 ชั่วโมงระหว่างการทำธุรกรรมซื้อขาย หากคุณมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับสถานะการถอน

เพราะเหตุใดคำร้องเพื่อถอนเงินของฉันจึงได้รับการปฏิเสธ?
มีเหตุผลหลายประการที่เป็นสาเหตุให้การถอนเงินของคุณถูกปฏิเสธ ได้แก่

  • อาจเป็นเพราะเอกสารของคุณยังไม่ได้รับการอนุมัติ และเรายังรอเอกสารที่ยังตกค้างอยู่ ดังนั้น โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ส่งเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดมาให้เราแล้ว คุณสามารถดูรายการเอกสารทั้งหมดที่ต้องใช้ได้ที่ หน้าการตรวจสอบ
  • อาจเป็นเนื่องจากว่าคุณไม่ได้ลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มที่ส่งมาก็ได้ โปรดลงลายมือชื่อด้วยปากกา เราไม่รับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
  • อาจเป็นเนื่องจากว่าคุณไม่ได้ส่งแบบฟอร์มฉบับเต็มหรือแบบฟอร์มต้นฉบับมาถึงเรา โปรดตรวจสอบว่าคุณส่งเอกสารฉบับเต็มมาถึงเรา และไม่ใช่เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น เราต้องใช้แบบฟอร์มต้นฉบับซึ่งกรอกอย่างสมบูรณ์พร้อมแสดงตราสัญลักษณ์ของบริษัทเรา
  • อาจเป็นเนื่องจากว่าคุณส่งแบบฟอร์มฉบับเก่า ซึ่งระบุวันที่เดิมมาถึงเรา ตรวจสอบให้ถูกต้องว่าวันที่ซึ่งระบุบนแบบฟอร์มการถอนเงินเป็นวันเดียวกันกับวันที่ที่คุณยื่นคำร้อง

โปรดตรวจสอบว่าคุณได้กรอกรายละเอียดอย่างถูกต้อง เพราะเราจะไม่สามารถรับผิดชอบในข้อผิดพลาดของคุณได้

คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการทางโทรศัพท์ของเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง, 5.5 วันต่อสัปดาห์เพื่อดูสถานะการตรวจสอบบัญชีของคุณ