Mga Regulasyon

Dito sa XForex, ang iyong siguridad na pang pinansyal ang aming pangunahing inaalala.

Ang trading platform ng XForex ay may pinakamataas na antas ng data security sa web. Ang aming mga eksperto sa seguridad ay dumaan sa mahabang pamamaraan upang makapagbigay ng ligtas na online virtual trading room. Gamit ang isang SSL secured server, ang iyong personal na mga detalye ay lubhang nasa encrypted format. Ang XForex ang nagbabago ng foreign currency market sa ligtas at secure na trading environment, na nagagawang mag trade ng mga traders na walang pangamba.

Ang XForex ay labis na maasahan at matatag na trading company. Kami ay buong kontroladong kumpanyang pang trading sa maraming mga bansa na may mahigpit na kinakailangang alintuntunin kalakip na ang kung paano humawak ng mga ari-arian ng cliente, seguridad ng mga pondo ng cliente at financial reporting.

Ang mga lisensya ay nasa sumusunod na mga Market Regulation Organizations:

  Maaring ibigay nang libre ng XForex ang mga serbisyo nito sa Mga Miyembrong Estado:

 • Financial Services Authority (FSA) sa United Kingdom.
 • Banque de France (Banque de France) na nasa Pransya.
 • Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sa Espanya.
 • Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) sa Italya.
 • Finanstilsynet (The Danish FSA) sa Denmark.
 • PFSA (Polish Financial Supervision Authority) sa Poland.
 • Finansinspektionen (FI) sa Sweden.
 • Financial Markets Authority (AFM) sa Netherlands.
 • Finance And Insurance Commission (FSMA) Of Belgium.
 • Finanzmarktes Liechtenstein (FMA) in Liechtenstein.
 • Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxembourg.
 • National Bank of Slovakia (NBS).
 • Securities Commission of the Republic of Lithuania (LSC).
 • Securities Market Agency (SMA) in Slovenia.
 • Financial Supervision Authority (Finantsinspektsioon) of Estonia.
 • Financial Supervision Commission (FSC)  of Bulgaria.
 • Czech National Bank (CNB) in the Czeck Republic.
 • Finland Financial Supervisory Authority (FIN-FSA).
 • Portuguese Securities Market Commission (CMVM) in Portugal.
 • Austrian Financial Market Authority (Austrian FMA) in Austria.
 • Hungarian National Bank (MNB).