Market Analysis

May dalawang mga styles ng pag-aanalyze ng mga forecasts sa pagkilos ng market: ang fundamental at technical na analysis.

Fundamental Analysis:

Ang Fundamental analysis ay maraming pakinabang upang malaman ang mga trends sa isang currency pair. Sa pagtutuon ng pansin sa pangmatagalang pang-ekonomiyang mga kadahilanan na nakaka-aapekto sa mga bansa, ang fundamental analysis ay nagbibigay ng prediction sa pangmatagalang mga trends.

Halimbawa: EUR/USD
Kung ang dolyar ay humihina, lalakas naman ang EUR/USD. Kung makaka-recover ang USD, magkakaroon ng malakas na foreign demand na tutulak sa EUR/USD pababa. Kung sa tingin mo ay hihina ang ekonomiya ng U.S. na siyang makaka-apekto sa US dolyar, maari mong bilhin ang EUR at ibenta ang USD. Kung sa tingin mo ay magkakaroon ng pagtaas ng foreign demand sa financial instruments ng US katulad ng equities at treasuries na makakabuti sa US dolyar, maaari mong ibenta ang EUR at bilhin ang USD dahil inaasahan mo na bababa ang halaga ng euro sa dolyar.

Para sa karagdagang mga halimbawa ng Fundamental Analysis, mangyaring tingnan ang aming Economic Calendar.

Technical Analysis:

Ang pundasyon ng technical analysis ay ang paghahanap ng trends sa simula, na nakakatulong sa trader na sundin ang mga trend hanggang matapos. Ang foreign exchange market ay binubuo ng mga trends at dito epektibo and technical analysis.
Ang Technical analysis ay may maraming iba't ibang paraan para makapag-analyze ng impormasyon sa market ang mga trader.

Para sa karagdagang impormasyon ukol sa Technical Analysis, mangyaring tingnan ang aming Trading Central. Mahahanap mo ito pagkatapos mong mag log in. Tingnan ang top bar at piliin ang Technical Analysis na kasama sa Tools menu.

Kung meron kang mga katanungan ukol sa technical o fundamental analysis o kung gusto mo ng karagdagang impormasyon ukol sa Forex trading, mangyaring makipag-ugnayan sa XForex ngayong at magsimula na sa Forex market.