Economic Calendar

Ang aming Live Forex Calendar ay nagbibigay ng mga detalye sa mga pinakabagong mga pangyayari sa ekonomiya, kalakip na ang mga paparating na events. Ang XForex economic calendar ay nagbibigay ng mga figures sa nakaraang pangyayari sa bawat event, ang forecast sa event na iyon, at matapos ang event - ang aktwal na resulta. Ang financial calendar ay mahalaga upang masubaybayan ang mga galaw sa Forex market, at siyang pinaka importante para maabot ang buong potensyal ng trading. Gawing mahusay ang iyong trading, at subaybayan ang mga events gamit ang aming Forex Calendar.