Frequently Asked Questions


Paano ako makakapag-withdraw ng pera sa aking account?

Upang mag-withdraw, i-click ang ‘withdrawal’ tab na nasa itaas ng pahina (ika-apat na tab sa kanan), tapos i-click ang ‘withdrawal request’. Punan ang buong mga detalye, kasama na ang lahat ng mga hinihinging detalyeng personal at sa bangko. i-Click ang confirm, at i-print ang form. Pirmahan ito gamit ang bolpen, at ipadala sa withdrawals@xforex.com, upang mapatakbo namin ang iyong pakiusap.

Mangyaring tandaan na kahit sa mga kasong nangangailangang ipadala sa iyong debit card ang pondo, kailangan pa ring punan ang mga detalye ng bangko, dahil ang buong form ay kailangan pa ring punan. Punan ang form gamit ang mga numero at letra lamang. Huwag gumamit ng mga symbols, or currency signs. Gamitin lamang ang 'whole numbers' na numero, na walang mga symbols.

Sakaling ang iyong bangko ay hindi gumagamit ng swift/IBAN code system, mapupunan mo ang puwang na ito sa pamamagitan muli ng branch number (gamitin lamang ito kung walang swift code ang iyong bangko, pero halos lahat ng mga bangko ay meron nito). Inirerekomenda naming kausapin mo ang iyong bangko ukol sa mga detalyeng ito.

Mangyaring tandaan na ang mga withdrawals ay pwede lamang ma-issue kung ang iyong mga dokumento ay isinumite at na-aprubahan na. Ang mga withdrawals ay hindi ma-i-issue kung meron pang mga natitirang dokumento na hindi mo pa naipapadala sa amin.

Para sa karagdagang impormasyon sa mga withdrawals at upang matingnan ang pahinang Withdrawal FAQ, mag-click dito

Kung gusto mong mag withdraw ng pera sa ibang paraan, mangyaring magpadala ng email sa: cs@xforex.com. Mangyaring ibigay ang iyong pangalan, at account number at ang gusto mong gawin at isang representative ang makikipag-ugnayan sayo upang mapag-usapan ang iyong kahilingan

Back to Top
Ano ang gagawin ko kapag may katanungan ako na hindi nakalista?

Mangyaring wag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin at kami ay nalulugod na tulungan ka.

Back to Top
Ano ang mga benepisyo ng XForex kumpara sa ibang mga broker ng Forex?

No commissions

Ang XForex ay hindi naniningil ng anumang bayad para sa pagbubukas ng mga bagong posisyon. Ang income ng XForex ay nagmumula lamang sa mga diperensya ng bid at ask price at ang kagustuhan namin ay upang masigurado ang iyong tagumpay sa trading - kaya naman nagbibigay kami ng mga kinakailangan mong mga tools upang kumita bilang isang trader mula sa iyong mga ipinundar.

24 oras sa isang araw para sa trading at mga serbisyo

Ang mga opisina ng XForex ay nagbubukas 24 oras sa isang araw, 5.5 na araw sa isang linggo mula Linggo ng gabi hanggang Biyernes ng gabi para sa lahat ng mga katanungan at tulong.

Ang Pinaka-friendly na Interface

Ang aming nangungunang mga software engineers ay nakapag develop ng isang user-friendly na trading platform. Magbukas ng isang browser (katulad ng Internet Explorer, Mozilla Firefox, at iba pa), pumunta sa site at mag log in - hindi na kailangan mag download o mag-install ng kahit na anong software, sapagkat ang platform ay pwedeng i-access sa kahit na anong kompyuter, nasaan man sa mundo. Ang kailangan mo lang ay internet connection - mag-trade sa bahay, sa malayo, o kahit sa ibayong-dagat.

Real-time na mga Account Updates

Ang mga traders ay kayang mag-monitor ng real time ng lahat ng bagay sa kanilang account. Kasama na rito ang account balance, balanse ng open positions, ang margin na makukuha at ang exposure. Nagagawa ng real-time monitoring na magkaroon ng full control ang traders sa kanilang portfolio, upang mapamahalaan ito ng maayos.

Pagbabago ng Credit Card

Nagagawa ng XForex na makapag-charge at recharge ang mga cliente ng kanilang mga credit card nang mahusay at ligtas. Ginagamit ang SSL secured server sa pagbabayad at ang iyong mga detalye sa pagbayad ay direktang pinapadala sa labis na encrypted format na binubura sa aming mga server sa sandaling hindi na ito nauugnay. Nagagawa nitong maging mabilis, mahusay at ligtas ang iyong trade.

Ligtas na Trading

Ang XForex trading platform ay may pinakamataas na antas ng data security sa web. Ang aming mga security experts ay dumaan sa mahabang pamamaraan upang makapagbigay ng ligtas na online virtual trading room. Ginagamit ang SSL secured server sa pagbabayad at ang iyong mga detalye sa pagbayad ay direktang pinapadala sa labis na encrypted format na binubura sa aming mga server sa sandaling hindi na ito nauugnay. Ang XForex ay nagbabago ng foreign currency market sa isang ligtas at may seguridad na trading environment, at nagagawang mag trade ng mga traders na walang pangamba.

Back to Top
Ano ang Awtomatikong Premium at Bisa ng Transaksyon?

Ang Awtomatikong Premium ay nagbibigay laya sa mga namumuhunan at nangangalakal na iwanan nilang bukas ang kanilang mga posisyon hanggang maibigan na nilang isara ang mga ito.
Kapag nagbukas ang isang mangangalakal ng isang bagong posisyon, ang nakatalagang petsa ng pagtatapos nito ay awtomatikong iiral.
Pagkatapos ng araw ng halaga (server time), ang mga bukas na posisyon ay awtomatikong palalawigin pa sa susunod na tanging araw ng halaga, at magdadagdag pa ng dalawang araw ng pangangalakal. Ang halaga ng Premium ay nakasalalay sa umiiral o ginagamit na pananalapi. Ang namumuhunan ay maaring kumita o magbayad ng mga puntos depende sa pagkakaiba ng dalawang uri ng pananalapi ng kasalukuyang posisyon.

Back to Top
Ano ang mga trading hours ng Forex market?/span>

Nagsisimula ang trading ng CFD ng 22:00 GMT (21:00 DST) ng linggo at bukas hanggang Biyernes ng 22:00 GMT (21:00 DST).

Mangyaring tandaan na mayroong mga instrumento ng pampinansyal na may araw-araw na pahinga. Read more....

Back to Top
Ano ang gagawin ko kung ang system ay down dahil sa mga technical na problema at hindi ko ma access ang website?

Wag pahintulutan ang kahit na anong technical na problema na maging sagabal sa kahit na anong mga open trades na meron ka.

(Mangyaring tandaan na ang aming dealing room ay bukas 24 oras sa isang araw tuwing market sessions upang matulungan ka sa manual na pagbukas at pagsara ng positions para sayo. Mangyaring i-store ang numero ng aming telepono sa iyong phone o i-save ito saan man).

Ang numero ng aming telepono ay nasa aming Contact Us page. Ang aming mga online operators ay pwedeng pakipag-usap 24 oras sa isang araw tuwing session ng trading.

Back to Top
Paano ko makikita ang mga trading charts?

Upang makita ang mga trading charts, i-click ang ‘tools’ tab na nasa itaas ng pahina (ika-7 na tab sa kanan). Tapos, sa pinaka-ibaba ng listahan, i-click ang charts. Mangyaring tandaan na upang makita ang mga charts, kailangang na-install ang 'java' (www.java.com) sa iyong PC. Maaari mong i-download ang pinakabagong version ng Java dito. Mangyaring tandaan na ang mga rates na naka-display sa chart ay para lamang sa indikatibong layunin at maaaring maging iba sa mga trading rates.
Upang baguhin ang iyong currency type, i-click ang ‘Instruments’ sa itaas ng pahina (ikalawang tab sa kanan) at piliin ang currency na gusto mo.

Ang mga Rates na nakadisplay sa mga charts ay para sa indikatibong layunin lamang at maaaring maging iba sa mga trading rates.

(Mangyaring tandaan na aming inirerekomendang gamitin ang Internet explorer, sapagkat ang ibang mga browser ay maaaring makaka-apekto sa iyong paggamit ng mga chart na ito).

Back to Top
Sinubukan kong mag login muli pero ito'y nagsasabing Session in Use?

Ito'y nangangahulugan na hindi ka pa nakapag log out nang mabuti sa nakaraang session, kaya maghintay ng iilan pang mga segundo at subukang mag login muli.

Back to Top
Na-insert ko na ang aking user name at password, pero hindi ako maka login. Ano ang gagawin ko?

Ang problemang ito ay kadalasang nangyayari kapag mali ang na-insert mo na username at/o password. Ang password ay maaaring kombinasyon ng mga numero at letrang Latin. Ang maling pagkaka-type ng username o password ay magdudulot ng ganitong error message:* Ang username o password na iyong na-enter ay mali.

Back to Top
Nawala /nakalimutan ko ang aking password, ano ang gagawin ko?

Upang ma-restore ang iyong password, i-click ang ‘forgot password’ sa login home page (Mangyaring tandaan na ang iyong bagong password ay automatic na ipapadala sa iyong email address para sa iyong kailgtasan).

O maaaring ikaw ay makipag-ugnayan sa amin sa telepono o live chat na serbisyo, at kayo ay aming tutulungan.

Back to Top
Ano ang Hindi Aktibong Bayad sa Account?

Ang isang Hindi Aktibong bayad sa account na $5 ay ia-assess sa isang XForex na account na hindi aktibo. Tinuturing na hindi aktibo ang account kung walang aktibidad sa pag-trade na naganap sa 3 buwang panahon. Ang bayad na ito ay ia-assess upang i-offset ang mga nagastos sa pagbibigay ng serbisyo, kahit na hindi nagamit ang serbisyo. Ang bayad sa Hindi Aktibong account ay buwanang ia-assess hanggang muling pinagana ang account o pinadadala sa angkop na estado bilang hindi na-claim na pag-aari. Upang maiwasan ang bayad sa Hindi Aktibong account, pakikumpleto ang hindi bababa sa isang transaksiyon bawat tatlong buwan.

Back to Top
Ano ang mga pag-iingat na pansiguridad ang ginagamit upang ma protektahan ang platform?

Ang Data Protection System ay may maraming iba't ibang layer ng seguridad:

 • SSL and data encryption.
 • Firewall at general server protection.
 • User identification (Authentication and Authorization).
 • Client code protection (CASPOL).
  (e.g. mga payment, mga passwords, at iba pa).
Back to Top
Sinubukan kong mag-deposit pero nakatanggap ako ng error message at number code, ano ang ibig sabihin nito?

Mangyaring maging lubhang maingat sa paglalagay ng iyong mga detalye ng kard sa aming sistema, dahil ang isang simpleng pagkakamali sa numero ay makaka-apekto sa iyong deposito. Kadalasan sa mga problemang nauugnay sa time deposit ay hanggang sa bangkong naglalagay ng mga paghihigpit sa iyong debit at mga kard sa bangko, kaya mangyaring makipag-usap sa iyong bangko upang masiguradong walang mga paghihigpit sa iyong kard.

Kung nagkamali ka sa paglagay ng iyong mga detalye ng kard sa aming sistema, kaagad na i-update ang kard sa aming sistema (‘Mga settings’ > ‘Mga payment instruments’).

Back to Top
Ano ang minimum na halagang kinakailangan sa pagbukas ng account?

Maaari kang magbukas ng account sa halagang kasing-liit ng $100 para sa aming web based platform. Isang leverage na hanggang 1:400 ay magagamit ng mga trader.

Back to Top
Ano ang pip?

Ang Pip ay ang pinakamaliit na numerical place sa isang Forex quote. Ang salitang ito ay papalit palit na ginagamit bilang “Points”.

Kung ang EUR/USD 1.3300 ay magbabago sa 1.3301 = 1 nagbabago ang pip

Back to Top
Paano ako makakapag-file ng reklamo?

Kung sakaling hindi kayo masaya sa aming mga serbisyo sa kahit anumang kadahilanan at gusto nyong mag file ng reklamo, mangyaring pumunta sa support page upang i-download ang complaint form, punan ito at i-E-mail sa compliance@xforex.com. Isang opisyal ng compliance department ang makakatanggap ng inyong reklamo at magbibigay sa inyo ng kasagutan sa loob ng 3 araw na may trabaho.

Mangyaring siguraduhin na ang inyong reklamo ay hindi kayang resolbahin ng customer support service bago sumangguni (Maari kang makipag-ugnayan sa customer support service sa pamamagitan ng Live Chat o E-mail).

Back to Top
Paano ko popondohan ang aking account?

May dalawang paraan sa pag pondo ng iyong account:

 1. Wire Transfer
 2. Credit Card

Ang parehong paraan ay pwedeng gawin sa aming online platform.

Pinapalakad namin ang lahat ng mga wire transfer process sa sandaling natanggap na namin ang kompirmasyon galing sa kumpanya ng credit card. Ang pag pondo sa pamamagitan ng credit card ay halos madalian; ngunit tandaan na kailangan mong magpadala ng kopya ng credit card sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang kahit na anong mga pagkakaantala.

Mangyaring siguraduhin na iyong na-verify ang iyong account. Ang mga sumusunod na dokumento ay kailangan:

 1. Isang balidong ID na may litrato (katulad ng kopya ng pasport or lisensya ng drayber)
 2. Isang pagpapatunay ng address (katulad ng kopya ng pinakabagong bill ng kuryente o telepono. Kailanganang nasa loob ng huling 3 mga buwan)
 3. Isang kopya ng card na ginamit mo sa pag deposit. Hindi namin inaasahan na ipadala ng mga cliente ang buong kopya ng kard sapagkat ito'y delikado. Nguni't tiyak na ligtas na ipadala sa amin ang mga kopya ng inyong mga kard sapagkat inaasahan naming iyong buburahin ang unang 12 na numero sa card (sapagkat kailangan lang namin makita ang huling 4 na numero). Kailangan mo ding burahin ang CVC number na nasa likod (sapagkat kailangan lang naming makita ang iyong pirma sa likuran).

Tandaan po na sa sandaling aming natanggap ang inyong mga dokumento para sa inyong account at na-aprubahan na namin ito, at kayo'y gagamit ng ibang kard, kailangan ulit namin kaagad ng kopya ng panibagong kard.

Back to Top