Account Verification

Kung nais mong i-scan ang iyong mga dokumento, iminumungkahi namin ang ganitong mga setting: 200 dpi, grey level (hindi colored), JPEG ang file format, resolution na 24 bits.
Ang mga dokumento ay maaaring kuhanan ng litrato sa pamamagitan ng cellphone at ipadala sa pamamagitan ng email.
Mangyaring alalahanin na ang mga ipapadalang email ay limitado sa 10MB.
Ang lahat ng email ay ipadala sa cs@xforex.com

Mangyaring magbigay ng mga sumusunod:

ID

ID na gobyerno ang nag issue at may litrato

Kailangan malinaw ang iyong pangalan at araw ng kapanganakan sa ID. Kailangan din ang balidong petsa ng expiration. Ang pinakamainam ay ang Passport at Driver's license. Ang pangalan ay dapat katulad sa pangalan ng iyong application.
Address

Proof of Address

Ang address ay dapat katulad sa address ng iyong application. Maaaring ito ay billing ng utility (kuryente, telepono, tubig), bank statement, lease o mortgage agreement. Mangyaring tandaan na ang mga bills na mas matagal pa sa nakaraang 3 buwan ay hindi tatanggapin. Siguraduhing ang iyong pangalan ay nasa bill, kalakip ang iyong address at pangalan ng kompanyang nag-issue ng bill. Ang lahat ng mga ito ay kailangang malinaw.