Patakaran sa Stop Loss

Take Profit

Ang Take Profit ay ginagamit upang magsara ng posisyon kung ang currency rate ay papunta sa pabor na direction. Kung sa paniniwala mo na tataas o bababa ang presyo ng currency pair ngunit hindi mo alam kung anong mangyayari pagkatapos, ang pagkakaroon ng Take Profit Order ay magsasara ng iyong trade sa puntong aabot ang iyong currency sa nais mong position.

Halimbawa:

Kung bibilhin mo ang EUR sa 1.3300 at inaasahan mong tataas ang presyo, pwede mong kunin ang profit order upang mabenta sa 1.3350. Kung ang market rate ay umabot sa 1.3350, ang Take Profit Order ay magaganap at ang iyong position ay sinasara.

Stop Loss order

Ang Stop Loss order ay nagpapahintulot na magsara ng trade para maiwasan ang pagkalugi sa sandaling ang presyo ay hindi sumasang ayon sa presyo ng trader. Nadadagdagan nito ang antas ng proteksyon ng mga traders, sinisigurong hindi sila malulugi ng labis pa sa makakaya kung babagsak ang presyo ng market.*

Halimbawa:

Kung bibili ka ng EUR sa 1.3300 at inaasahan mong bababa ang presyo, pwede kang mag set ng Stop Loss order upang makabenta sa 1.3250. Kung ang market ay aabot sa 1.3250, ang iyong Stop Loss Order ay magaganap at ang position ay isasara.

Limit Orders

Ang Limit Order ay ginagamit upang buksan ang isang position (o isang exposure) sa pamamagitan ng Buy o Sell ng currency symbol na nasa siguradong halaga. Ang isang limit order ay nangangahulugang ang isang trader ay gustong bumili o magbenta sa mas mainam na presyo kumpara sa market rate.

Halimbawa:

Ang EUR/USD rate ay 1.33. Kung ang trader ay nais bumili ng EUR/USD sa presyong mas pabor bilhin, pwedeng magkaroon ng limit to buy sa EUR/USD sa 1.32.

Stop Limit Order

Ang Stop Limit Order ay ginagamit upang buksan ang isang position (o isang exposure) sa pamamagitan ng order to buy o sell sa isang symbol sa predefined na rate. And stop limit order type ay nangangahulugang ang isang trader ay gustong bumili(Buy) o magbaneta (Sell) sa mas malubhang presyo kumpara sa market price.

Halimbawa:

Ang EUR/USD rate ay 1.33. Kung gusto ng trader na bumili ng EUR/USD sa presyong hindi pabor bilhin, maaring magkaroon ng limit to buy sa EUR/USD sa 1.34.

If Done Order

Ang If Done order ay ginagamit upang buksan ang Limit Order or Stop Order kung ang market ay umabot sa isang position at isang pagbili o pagbenta ay naganap na. Kapag nangyari yan, ang isang If Done order ay nagtutukoy ng limitasyon sa hinaharap para sa pinili mong currency rate.

Halimbawa:

Ang market rate ay 1.3300. Ang isang Limit order ay ginagampanan upang bumili kapag ang market ay umabot sa 1.3200. Ang If Done order ay maaaring gawin upang magkaroon ng Stop Loss order sa 1.3100 at Take Profit order sa 1.3300 kung ang pagbili sa Euros ay nasa 1.3200.

*Sakaling malubhang pagbabago sa presyo, ang stop loss order ay magaganap sa best rate para sa trader na lumampas sa Stop Loss Limit. Ito ay pwedeng mangyari sa mga oras na bukas ang market, o habang ang market ay sarado para sa commodity o currency na iyon. Sa ganitong mga pangyayari, ang order ay gagawin sa pinakamalapit na market rate habang ito'y nagaganap. Ang order/limit ay hindi isang pangako na ang isang order ay magaganap sa ganung rate.