Withdrawal Process

Upang makapag withdraw, i-click and tab na 'withdrawal' na nasa itaas ng pahina matapos mag log in, pagkatapos ay i-click ang 'withdrawal request'. Ilagay ang buong mga detalye, kalakip ang mga tinatanong na detalye na personal at ukol sa bangko. I-click at ikompirma , pagkatapos ay i-print ang form. Pirmahan ito gamit ang bolpen at ipadala sa withdrawals@xforex.com, para ma-process namin ang iyong request.

Mangyaring punan ang buong form gamit ang mga numero at letra lamang. Huwag gumamit ng mga symbols o currency signs. Gamitin lamang and 'whole numbers', at walang symbols.

Sa pagkakataong ang iyong bangko ay hindi gumagamit ng swift/IBAN code system, pwede mong punan ang puwang na ito ng branch number ulit (sa pagkakataon lamang na ang iyong bangko ay walang swift code, pero karamihan sa mga bangkok ay meron nito). Aming inirerekomenda na kausapin mo ang iyong bangko ukol sa mga detalyeng ito.

Mangyaring tandaan po na ang mga withdrawals ay maaaring i-issue kung ang iyong mga dokumento ay aprubado na. Ang mga withdrawals ay hindi maaring ma-issue kung meron pang mga natitirang dokumentong hindi mo pa naipadala sa amin.

Ang iyong withdrawal ay ginagawa sa pamamagitan ng paraang katulad sa pagdeposito. Kung ikaw ay magdedeposito sa pamamagitan ng credit card, ang halagang unang na-deposito ay ibabalik sa credit card na iyon. Ang lahat ng iba pang mga kita ay ibabalik sa pamamagitan ng bank transfer. Kung ang mga deposito ay ginawa sa pamamagitan ng bank transfer, ang lahat ng withdrawals na kinita ay ibabalik sa pamamagitan ng bank transfer.

Dahil sa mga regulasyon sa Anti-Money Laundering, ang lahat ng mga withdrawal ay kailangang i-process sa pamamagitan ng mga credit card at bank account na merong mga account na kapareho sa legal na pangalan ng iyong trading account.

Paano ako makakagawa ng withdrawal gamit ang credit card?
Kung gagawa ng withdrawal gamit ang credit card, siguraduhin ang mga susunod:

  • Ang credit card na gamit ang withdrawal ay kapareho sa credit card na ginamit sa pag deposit.
  • Ang halaga na iyong i-wiwithdraw ay ang eksaktong halaga o mas mababa sa dinepositong halaga. Ang kahit na anong labis na halaga, na siyang kita, ay kailangang i-withdraw sa pamamagitan ng bank transfer.
  • Ang lahat ng mga ni-require na mga dokumento, kalakip ang mga karagdagang mga dokumento ay kinakailangan, at ang mga ito ay kailangan na-aprubahan na.

Paano ako makakagawa ng withdrawal sa pamamagitan ng bank transfer?
Upang makagawa ng withdrawal sa pamamagitan ng bank transfer, mag log sa iyong trading account at i-click ang tab na Withdrawal Request na nasa itaas na tool bar sa iyong platform at sundin ang mga prompt. Matapos mong punan ang mga detalye ng request, kailangan mong pirmahan ito at ipadala sa amin ayon sa mga tagubilin na nasa pop up window. Upang ma-check and status ng iyong withdrawal, i-click ang tab ng 'withdrawal' sa itaas ng pahina, pagkatapos ay i-click ang 'withdrawal status'.

Ang mga operators ay pwedeng tumulong 24 na oras sa isang araw sa loob ng trading sessions, sakaling meron kang problema sa iyong withdrawal status.

Bakit na-reject ang aking pending na withdrawal?
Maaaring may maraming mga kadahilanan kung bakit ang iyong withdrawal form ay na reject:

  • Marahil ay hindi pa aprubado ang iyong mga dokumento, at hinihintay pa namin ang naantalang mga dokumento. Siguraduhing naipadala na ang lahat na kinakailangang dokumento sa amin. Mahahanap ang listahan ng mga dokumentong ito sa Verification page.
  • Marahil ay hindi pa napipirmahan ang form na pinadala mo sa amin. Mangyaring pirmahan ang form gamit and bolpen, dahil hindi tinatanggap ang mga virtual signature.
  • Marahil ay hindi mo pa naipadala sa amin ang buong form o orihinal na form. Mangyaring ipadala sa amin ang buong form, at hindi lamang ang mga iilang bahagi nito. Kailangan namin ang orihinal na form na buong nakumpleto at merong logo ng aming kumpanya.
  • Marahil ay luma ang form na pinadala sa amin, na may lumang petsa na nakalagay. Siguraduhing ang petsa sa iyong withdrawal form ay siya ring petsa nung araw kung kelan gumawa ka ng request.

Mangyaring siguraduhing ang lahat ng mga detalyeng ilalagay sa form ay tama dahil hindi kami ang mananagot sa iyong mga pagkakamali.

Maaari mong ma contact ang aming mga operator sa loob ng 24 oras sa isang araw, 5.5 na mga araw sa isang linggo upang ma check ang status ng iyong account verification.