Về chúng tôi

XForex là công ty toàn cầu tiên phong được thành lập bởi các chuyên gia tài chính và nhà giao dịch Ngoại hối. Sàn giao dịch trực tuyến an toàn của chúng tôi được phát triển bởi những nhà giao dịch hiểu rõ nhu cầu của một nhà giao dịch thành công. Chúng tôi là công ty giao dịch được điều tiết hoàn toàn có mặt trên nhiều quốc gia và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định như cách thức quản lý tài sản của khách hàng, đảm bảo an toàn nguồn vốn của khách hàng và báo cáo tài chính.