Nghiên Cứu

Sử dụng các công cụ thị trường của XForex để đảm bảo bạn biết mọi thông tin liên quan đến giao dịch trên thị trường của mình. Lịch kinh tế và các biểu đồ "Trung Tâm Nhà Đầu Tư" của hệ thống phân tích thị trường từng giành giải thưởng luôn có sẵn 24/24 suốt 7 ngày trong tuần.