Hỗ trợ Kỹ thuật Từ xa

Hỗ trợ Từ xa cho phép đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi kết nối với máy tính của bạn thông qua mạng Internet, xem màn hình máy tính của bạn và sử dụng bàn phím cũng như chuột của họ để xử lý các vấn đề mà bạn đang gặp phải. Trước khi sử dụng công cụ Hỗ trợ Từ xa, điều quan trọng là bạn cần biết rằng chúng tôi tôn trọng tính an toàn và quyền riêng tư của khách hàng, do đó sẽ bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của bạn, như được tuyên bố trong Chính sách Bảo mật.

Thiết lập Kết nối Từ xa
  1. 1Nhấp vào nút "Kết nối".
  2. 2Nhấp vào"Chạy" trong cửa sổ mở ra sau.
  3. 3Nhấp vào "Chạy" trong cửa sổ mở ra thứ hai.
  4. 4Liên hệ với chúng tôi và cung cấp cho nhân viên đại diện của chúng tôi số ID hiển thị trên cửa sổ Hỗ trợ Từ xa.