Forex

Tham gia Giao dịch tiền tệ và tiếp cận thị trường giao dịch sôi động nhất thế giới:
 • Lợi tức
  Nhiều lợi tức dành cho các hoạt động ký quỹ và giao dịch
 • Không tốn phí hoa hồng - mức chênh lệch giá cố địnhhồng - mức chênh lệch giá cố định!
  Chênh lệch giữa giá mua và giá bán thấp: 3-pip EUR/USD. Để biết thông tin về các mức phí của chúng tôi, hãy bấm vào đây.
 • Công cụ giao dịch tiên tiến
  Sàn giao dịch miễn phí - đồ thị chuyên nghiệp, giới hạn lãi/lỗ, video hướng dẫn & sách hướng dẫn trực tuyến.
 • Hơn 70 cặp tiền tệ ngoại hối có đòn bẩy

  Tăng tỷ suất hoàn vốn đầu tư với tỷ lệ đòn bẩy 1:400.
  Bắt đầu giao dịch với số tiền nhỏ $100 để đạt được hiệu quả $40.000 tiền vốn.

 • Tiếp cận thị trường
  24giờ
 • Đòn bẩy tối đa
  1:400
 • Chênh lệch giá mua bán từ
  3 pips
 • Cặp tiền tệ
  70+
Giờ Giao Dịch Ngoại Hối:

Danh mục Ngoại hối GMT Quy ước giờ mùa hè (DST)
Biểu tượng chính Chủ nhật - Thứ Sáu: 10giờ tối hôm trước - 10 giờ tối hôm sau Chủ Nhật - Thứ Sáu: 9 giờ tối hôm trước - 9 giờ tối hôm sau
USD/RUB Thứ Hai - Thứ Sáu: 8 giờ sáng - 4 giờ tối Thứ Hai - Thứ Sáu: 7 giờ sáng - 3 giờ tối
EUR/RUB Thứ Hai - Thứ Sáu: 8 giờ sáng - 4 giờ tối Thứ Hai - Thứ Sáu: 7 giờ sáng - 3 giờ tối
NOK/DKK Thứ Hai - Thứ Sáu: 6 giờ sáng - 9 giờ tối Thứ Hai - Thứ Sáu: 5 giờ sáng - 8 giờ tối
NOK/SEK Thứ Hai - Thứ Sáu: 6 giờ sáng - 9 giờ tối Thứ Hai - Thứ Sáu: 5 giờ sáng - 8 giờ tối
USD/CZK Thứ Hai - Thứ Sáu: 8 giờ sáng - 7 giờ tối Thứ Hai - Thứ Sáu: 7 giờ sáng - 6 giờ tối
EUR/CZK Thứ Hai - Thứ Sáu: 8 giờ sáng - 7 giờ tối Thứ Hai - Thứ Sáu: 7 giờ sáng - 6 giờ tối
USD/TRY Thứ Hai - Thứ Sáu: 7 giờ sáng - 6 giờ tối Thứ Hai - Thứ Sáu: 6 giờ sáng - 5 giờ tối
EUR/TRY Thứ Hai - Thứ Sáu: 7 giờ sáng - 6 giờ tối Thứ Hai - Thứ Sáu: 6 giờ sáng - 5 giờ tối
USD/ZAR Thứ Hai - Thứ Sáu: 8 giờ sáng - 7 giờ tối Thứ Hai - Thứ Sáu: 7 giờ sáng - 6 giờ tối
EUR/ZAR Thứ Hai - Thứ Sáu: 8 giờ sáng - 7 giờ tối Thứ Hai - Thứ Sáu: 7 giờ sáng - 6 giờ tối
USD/HUF Thứ Hai - Thứ Sáu: 8 giờ sáng - 7 giờ tối Thứ Hai - Thứ Sáu: 7 giờ sáng - 6 giờ tối
EUR/HUF Thứ Hai - Thứ Sáu: 8 giờ sáng - 7 giờ tối Thứ Hai - Thứ Sáu: 7 giờ sáng - 6 giờ tối
USD/PLN Thứ Hai - Thứ Sáu: 8 giờ sáng - 7 giờ tối Thứ Hai - Thứ Sáu: 7 giờ sáng - 6 giờ tối
EUR/PLN Thứ Hai - Thứ Sáu: 8 giờ sáng - 7 giờ tối Thứ Hai - Thứ Sáu: 7 giờ sáng - 6 giờ tối


Bắt đầu Giao dịch Ngay!