Xác Minh Tài Khoản

Nếu bạn chọn scan các tài liệu của mình, chúng tôi khuyến nghị bạn nên sử dụng thiết lập sau: 200 dpi, mức xám (không màu), định dạng tập tin là JPEG, độ phân giải phải được thiết lập ở mức 24 bits.
Bạn cũng có thể chụp hình các tài liệu bằng điện thoại và gửi qua email.
Xin lưu ý rằng dung lượng tối đa cho mọi email gửi đến là 10 MB.
Mọi email phải được gửi đến cs@xforex.com

Vui lòng cung cấp các tài liệu sau:

Giấy tờ tùy thân

Giấy tờ tùy thân có dán ảnh do chính phủ cấp

Giấy tờ tùy thân phải cho thấy rõ tên và ngày tháng năm sinh của bạn. Giấy tờ cũng phải có ngày hết hạn hợp lệ. Lý tưởng nhất là bạn nên cung cấp hộ chiếu và bằng lái xe. Tên trên giấy tờ phải trùng với tên bạn dùng để đăng ký tài khoản.
Địa chỉ

Xác minh địa chỉ

Địa chỉ phải trùng với địa chỉ bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản. Giấy tờ này có thể là hóa đơn tiện ích (điện, nước, điện thoại), sao kê ngân hàng, hợp đồng cho thuê hay hợp đồng thế chấp. Xin lưu ý rằng các hóa đơn cách đây hơn 3 tháng không được chấp nhận. Hãy đảm bảo rằng tên cũng như địa chỉ của bạn và tên công ty xuất hóa đơn có trên hóa đơn. Tất cả thông tin này phải được nhìn thấy rõ ràng.