Chính Sách Chặn Lỗ

Chốt Lời

Lệnh Chốt Lời được sử dụng để kết thúc giao dịch khi tỷ giá tiền tệ dịch chuyển theo hướng có lợi. Nếu bạn tin rằng giá của một cặp tiền tệ sẽ lên hay xuống đến một mức cụ thể nào đó nhưng không biết sau đó nó sẽ diễn biến ra sao, việc đặt Lệnh Chốt Lời sẽ giúp bạn đóng giao dịch khi tiền tệ này chạm giá trị đó.

Ví dụ:

Nếu bạn mua EUR ở mức 1.3300 và bạn kỳ vọng giá tăng, bạn có thể đặt lệnh chốt lời để bán tại mức 1.3350. Khi thị trường chạm mức 1.3350, Lệnh Chốt Lời của bạn được thực hiện và vị thế được đóng.

Lệnh Chặn Lỗ

Lệnh Chặn Lỗ cho phép người giao dịch lập điểm kết thúc để tránh bị thua lỗ khi họ xác định được rủi ro và nhờ đó bù đắp cho giao dịch của mình. Công cụ này tăng cường sự bảo vệ cho người giao dịch, đảm bảo họ không bị thiệt hại hơn mức họ có thể cầm cự nếu tình hình thị trường lao dốc. *

Ví dụ:

Nếu bạn mua EUR ở mức 1.3300 và bạn cho rằng giá sẽ giảm, bạn có thể đặt lệnh Chặn Lỗ để bán với giá 1.3250. Khi thị trường chạm mức 1.3250, Lệnh Chặn Lỗ của bạn được thực hiện và vị thế được đóng.

Lệnh Giới Hạn

Lệnh Giới Hạn được sử dụng để mở một vị thế (hoặc một rủi ro) với lệnh mua hoặc bán một cặp tiền ở mức giá định sẵn. Lệnh giới hạn đồng nghĩa với việc nhà giao dịch muốn mua hoặc bán ở mức giá tốt hơn giá thị trường.

Ví dụ:

Tỷ giá EUR/USD là 1.33. Nếu nhà giao dịch muốn mua EUR/USD khi có mức giá hấp dẫn hơn, họ có thể đặt lệnh mua giới hạn EUR/USD ở mức 1.32.

Lệnh Giới Hạn Dừng được sử dụng để mở một vị thế (hoặc một rủi ro) nhằm mua hay bán một cặp tiền tại mức giá định sẵn. Lệnh giới hạn dừng đồng nghĩa với việc người giao dịch muốn bán hoặc mua ở mức giá không tốt bằng giá thị trường.

Ví dụ:

Tỉ giá EUR/USD là 1.33. Nếu người giao dịch muốn mua EUR/USD khi có mức giá ít hấp dẫn hơn, họ có thể đặt lệnh giới hạn để mua EUR/USD ở mức 1.34.

Lệnh Thực Hiện Có Điều Kiện

Lệnh Thực Hiện Có Điều Kiện được sử dụng để mở Lệnh Giới Hạn hoặc Lệnh Chặn nếu thị trường chạm đến một vị thế nhất định nào đó và một lệnh mua hoặc bán cụ thể đã được thực hiện. Nếu điều này xảy ra, Lệnh Thực Hiện Có Điều Kiện sẽ xác định giới hạn tỷ giá trong tương lai của tiền tệ mà bạn lựa chọn.

Ví dụ:

Tỷ giá thị trường là 1.3300. Bạn đặt Lệnh Giới Hạn để mua nếu thị trường chạm mức 1.3200. Một Lệnh Thực Hiện Có Điều Kiện có thể được sử dụng để đặt lệnh Chặn Lỗ tại mức 1.3100 và lệnh Chốt Lời tại mức 1.3300 nếu đồng Euro đã được mua ở mức 1.3200.

*Trong trường hợp tỷ giá biến động mạnh, lệnh chặn lỗ sẽ được thực hiện tại mức giá tốt nhất có thể cho nhà giao dịch khi giá vượt qua Giới Hạn Chặn Lỗ. Điều này có thể diễn ra trong giờ giao dịch hoặc trong lúc thị trường đóng cửa không giao dịch hàng hóa/tiền tệ đó. Trong các trường hợp này, lệnh sẽ được thực hiện tại mức giá thị trường gần nhất trong suốt phiên. Một lệnh/giới hạn không hứa hẹn rằng lệnh sẽ được thực thi tại mức giá đó.