Quy Trình Rút Tiền

Để rút tiền, nhấp vào thẻ 'rút tiền' ('withdrawal') ở góc trên cùng của trang xuất hiện sau khi đăng nhập, sau đó nhấp vào ‘yêu cầu rút tiền’ (‘withdrawal request’). Nhập đầy đủ thông tin, cung cấp mọi chi tiết ngân hàng và cá nhân theo yêu cầu. Nhấp vào xác nhận và sau đó in mẫu đơn. Ký mẫu đơn bằng viết bi/mực và gửi về withdrawals@xforex.com để chúng tôi có thể xử lý yêu cầu của bạn

Vui lòng chỉ sử dụng chữ số và ký tự khi điền vào toàn bộ mẫu đơn. Không sử dụng biểu tượng hay ký hiệu tiền tệ. Chỉ sử dụng các con số 'đơn thuần' không kèm biểu tượng.

Trong trường hợp ngân hàng của bạn không sử dụng hệ thống mã swift/IBAN, bạn có thể điền lại mã số chi nhánh vào mục này (chỉ khi ngân hàng của bạn thực sự không sử dụng mã swift vì hầu hết ngân hàng đều có mã này). Chúng tôi khuyên bạn nên hỏi ngân hàng để biết thêm chi tiết.

Xin lưu ý rằng yêu cầu rút tiền chỉ được phê duyệt nếu các giấy tờ của bạn đã được thông qua. Yêu cầu rút tiền không thể thực hiện nếu còn có những giấy tờ mà trước đây bạn chưa gửi cho chúng tôi.

Yêu cầu rút tiền của bạn được xử lý theo cùng cách thức tiến hành ký quỹ. Nếu bạn ký quỹ qua thẻ tín dụng, khoản tiền được ký quỹ ban đầu sẽ được hoàn lại trong thẻ tín dụng đó. Mọi khoản lợi nhuận khác sẽ được chi trả bằng cách chuyển khoản ngân hàng. Nếu bạn ký quỹ bằng cách chuyển khoản ngân hàng, mọi khoản lợi nhuận rút về sẽ được gửi qua chuyển khoản ngân hàng.

Căn cứ theo luật Chống Rửa Tiền, mọi khoản tiền rút về phải được xử lý qua thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng có tên chủ tài khoản hợp pháp trùng với tên trên tài khoản giao dịch của bạn.

Làm sao để thực hiện rút tiền bằng thẻ tín dụng?
Khi rút tiền bằng thẻ tín dụng, bạn cần đảm bảo các điều sau:

  • Thẻ tín dụng bạn sử dụng để rút tiền chính là thẻ tín dụng bạn đã dùng để ký quỹ.
  • Khoản tiền bạn rút về phải đúng bằng hoặc nhỏ hơn khoản tiền ký quỹ của bạn. Mọi khoản vượt quá số này là lợi nhuận và phải được rút về thông qua chuyển khoản ngân hàng.
  • Bạn phải gửi mọi giấy tờ bắt buộc, bao gồm cả các giấy tờ bổ sung theo yêu cầu và các giấy tờ này đã được phê duyệt.

Làm sao để rút tiền bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng?
Để rút tiền bằng cách chuyển khoản ngân hàng, bạn chỉ cần đăng nhập vào tài khoản giao dịch của mình và nhấp vào thẻ Yêu cầu Rút tiền ở thanh công cụ trên cùng của sàn giao dịch và làm theo các chỉ dẫn. Sau khi điền các thông tin bắt buộc, bạn phải ký và gửi lại cho chúng tôi như được hướng dẫn ở cửa sổ xổ xuống. Để kiểm tra tình trạng rút tiền, nhấp vào thẻ ‘rút tiền’ ( ‘withdrawal’) ở góc trên cùng của trang, sau đó nhấp ‘trạng thái rút tiền’ ( ‘withdrawal status’).

Nhân viên tổng đài luôn có mặt 24/24 trong các phiên giao dịch để hỗ trợ nếu bạn gặp vấn đề về trạng thái rút tiền của mình.

Tại sao đơn rút tiền đang chờ xử lý của tôi bị từ chối?
Có nhiều lý do khiến đơn rút tiền của bạn bị từ chối:

  • Có thể vì các giấy tờ của bạn chưa được phê duyệt và chúng tôi vẫn đang đợi các giấy tờ đang chờ xử lý này. Do đó hãy đảm bảo rằng bạn đã gửi cho chúng tôi mọi giấy tờ cần thiết. Danh sách các giấy tờ này có tại trang Xác Minh.
  • Có thể vì bạn chưa ký vào đơn rút tiền. Xin ký vào đơn này bằng viết bi/mực vì chữ ký ảo không được chấp thuận.
  • Có thể vì bạn chưa gửi cho chúng tôi một mẫu đơn hoàn chỉnh hay mẫu đơn gốc. Hãy chắc chắn rằng bạn gửi cho chúng tôi mẫu đơn hoàn chỉnh chứ không chỉ là các phần của nó. Chúng tôi cần mẫu đơn gốc được điền đầy đủ thông tin và có logo của công ty chúng tôi.
  • Có thể vì bạn đã gửi cho chúng tôi mẫu đơn cũ hoặc ngày trên đơn đã cũ. Hãy đảm bảo rằng ngày trên đơn rút tiền của bạn là ngày bạn thực hiện yêu cầu.

Hãy đảm bảo rằng mọi thông tin bạn điền trong mẫu đơn là chính xác vì chúng tôi không chịu trách nhiệm cho sai sót của bạn.

Bạn có thể liên hệ với nhân viên tổng đài của chúng tôi suốt 24/24 vào 5,5 ngày trong tuần để kiểm tra trạng thái xác minh tài khoản của bạn.